Europejski raport o sytuacji na granicach z dnia 8 lipca 2020 r.

W ramach kontynuacji rozpoczętego cyklu, przekazujemy tygodniowy raport w sprawie sytuacji na granicach, przekazany do GITD 9 lipca br.

1. Sytuacja w ruchu drogowym:

a) dane:

Kontynuowane jest ścisłe monitorowanie sytuacji na granicach za pośrednictwem aplikacji Sixfold i GSA. Jak już zaobserwowano w ostatnich tygodniach, sytuacja w ruchu drogowym jest stabilna na większości granic strefy Schengen, bez oczekiwania lub z czasem oczekiwania maksymalnie do 15 minut, co spełnia cel założeń zielonych korytarzy.

Na przykład, średni czas przekraczania granicy w dniu 7 lipca wynosił 12 minut, na podstawie 178 monitorowanych granic.

Jednak w tym tygodniu ponownie zaobserwowano kolejki na granicach, na których notowano zatory odkąd w połowie marca rozpoczęto monitorowanie ruchu. Problemy te występują zwłaszcza na granicach zewnętrznych spoza strefy Schengen i UE. Średni czas oczekiwania na granicach pomiędzy Bułgarią-Rumunią, Bułgarią-Grecją, Chorwacją-Serbią, Serbią-Węgrami i Polską-Białorusią wynosi około 2 godzin lub więcej. W ciągu ostatniego tygodnia wystąpiły pewne wahania, przy czym czas oczekiwania na granicach Chorwacja-Słowenia i Rumunia-Węgry zmniejszył się, natomiast na granicach Grecja-Bułgaria, Chorwacja-Serbia i Bułgaria-Serbia wzrósł.

Poniższa tabela zawiera przegląd zmian czasu oczekiwania na niektórych granicach zewnętrznych spoza strefy Schengen i UE, w szczególności na granicach z Bałkanami Zachodnimi. Zawiera ona również porównanie z poprzednimi tygodniami. Nadal monitorowany jest ruch na wszystkich przejściach granicznych, nawet jeśli nie są one przedstawione w załączonej tabeli.

Dane pochodzą z aplikacji Green Line. Opiera się ona na informacjach z interaktywnej mapy dużej firmy logistycznej, otrzymującej dane telematyczne z pojazdów ciężarowych jak również w oparciu o raporty z niektórych służb granicznych i kierowców. Dane z Bałkanów Zachodnich obliczane są w oparciu o raporty z punktów kontaktowych.

(b) Analiza

Zatory zaobserwowano na wszystkich granicach, w tym na granicach strefy Schengen, kiedy pandemia zaczęła się rozprzestrzeniać w całej Europie w marcu, a większość państw członkowskich przywróciła kontrole i nałożyła ograniczenia w strefie Schengen. Jednak po kilku tygodniach odnotowano normalizację sytuacji i większość granic Schengen stopniowo osiągała cel założony przy tworzeniu zielonych korytarzy transportowych, którym było nie więcej niż 15 minut oczekiwania dla aut ciężarowych na wewnętrznych przejściach granicznych UE. Aktualnie, po zniesieniu ograniczeń i zniesieniu kontroli na większości granic, ruch jest ogólnie płynny w strefie Schengen, o ile możemy to ocenić na podstawie ograniczonych dostępnych narzędzi monitorowania KE i braku regularnych wiadomości o problemach z Punktów kontaktowych ds. Transportu.

Zatory utrzymują się, z występującymi okresowo długimi kolejkami w godzinach szczytu, na granicach poza strefą Schengen. Wydaje się jednak, że ta sytuacja nie jest (całkowicie) uzależniona od COVID-19 – przed pandemią wiele z tych punktów granicznych również rejestrowało zatory. Wydaje się, że pandemia zasadniczo zaostrzyła istniejące problemy (z czasem oczekiwania dochodzącym, w niektóre dni, do 4 godzin lub wyjątkowo nawet dłużej). KE regularnie kontaktowała się z wieloma z punktami, aby zrozumieć podstawowe przyczyny problemów związanych z COVID i znaleźć rozwiązanie, szczególnie o charakterze operacyjnym / organizacyjnym. Wniosek jest taki, że niektóre kontrole na granicach byłyby lepiej przeprowadzane nie na granicy fizycznej, ale w innym miejscu na terytorium państwa członkowskiego, na przykład na parkingu zbliżającym się do przejścia granicznego. Tak byłoby na przykład w przypadku kontroli poboru opłat za użytkowanie dróg. Rola digitalizacji jest tu pomocna, ponieważ wcześniejsze elektroniczne przekazywanie dokumentów załadunkowych pomogłoby usprawnić procedury celne.

Mając powyższe na uwadze, wniosek KE jest taki, że pandemia uwypukliła problemy strukturalne na granicach nienależących do strefy Schengen / na granicach zewnętrznych UE. W ogólnym kontekście UE samochody ciężarowe nie powinny czekać 4 godzin na przekroczenie wewnętrznej granicy UE, z uwagi na wydajność transportu drogowego i negatywnego wpływu na środowisko. KE podejmuje próby zidentyfikowania i dzielenia się najlepszymi praktykami między organami granicznymi, a ponieważ bezpośrednie skutki kryzysu ustąpią, Komisja byłaby otwarta na kontynuowanie tych starań. Oczywiście może być tak, że niektóre z tych czynników nie podlegają „szybkiej poprawie”. Niektóre długie kolejki na granicach Bałkanów Zachodnich, na przykład, wskazują na słabość infrastruktury, niezdolność do pracy, lub trudności w znalezieniu praktycznego oddzielenia aut osobowych i ciężarowych w punktach kontrolnych. Dlatego rozsądne może być wyciągnięcie długoterminowych wniosków i ustanowienie procesów, przy pełnej współpracy różnych służb Komisji, w celu osiągnięcia trwałej poprawy zarządzania przejściami granicznymi.

About Administrator