Europejski raport o sytuacji na granicach z dnia 21 czerwca 2020 r.

W ramach kontynuacji rozpoczętego cyklu, przekazujemy raport dzienny w sprawie sytuacji na granicach z dnia 21 czerwca 2020 r.

Ponadto, zwracam Państwa uwagę na fakt, że od 19 czerwca br. w Słowenii obowiązują nowe zasady kwarantanny. Polska nie znalazła się na wykazie 24 bezpiecznych krajów tzw. 'zielonej liście’, a naszych obywateli, którzy chcieliby na terytorium Słowenii pozostać dłużej niż 12 godzin (poza ściśle określonymi wyjątkami), obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. Osoby w tranzycie, pod warunkiem opuszczenia terytorium Słowenii w nieprzekraczalnym czasie 12 godzin, są zwolnione z obowiązku odbywania kwarantanny. Oznacza to, że muszą opuścić Słowenię w tym czasie, a przejazd przez terytorium kraju musi odbyć się bez zbędnego i niepotrzebnego zatrzymywania się oraz opuszczania trasy tranzytowej. Podczas przejazdu mogą mieć miejsce niezbędne postoje w tranzycie, np. na tankowanie paliwa, potrzeby fizjologiczne. Nocleg nie jest dozwolony (za wyjątkiem tranzytu TIR). Pełna treść komunikatu znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/slowenia/zmiany-dot-obowiazku-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy-slowenskiej.

Rząd norweski poinformował, że obowiązkowa kwarantanna w Norwegii została zmniejszona z 14 do 10 dni. Spadek tej wartości dotyczy osób podróżujących w celach zawodowych oraz turystów pochodzących z następujących krajów: Finlandia (w tym Wyspy Alandzkie), Dania, Islandia, Grenlandia, Wyspy Owcze i Svalbard. Ze względu na sytuację w Szwecji podróżujący z tego kraju (z wyjątkiem Gotlandii) nadal muszą poddawać się kwarantannie przez 10 dni. W przypadku podróży związanych z pracą z krajów spoza krajów nordyckich obowiązuje 10 dni kwarantanny po wjeździe. Osoby, których praca jest ściśle niezbędna do utrzymania właściwego funkcjonowania kluczowych funkcji społecznych są zwolnione z kwarantanny podczas podróży między miejscem zamieszkania a miejscem pracy oraz w czasie ich zatrudnienia. W wolnym czasie kwarantanna jest obowiązkowa. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/social-distance-quarantine-and-isolation/.

Dodatkowo, od dnia 18 czerwca br. obywatelom Unii Europejskiej (w tym obywatelom polskim) przywrócono prawo nieograniczonego wjazdu na terytorium Węgier. Obywatele państw UE są zwolnieni z obowiązku kwarantanny. Polski obywatel może wyjechać z kraju i wjechać na terytorium Węgier jedynie jeśli posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty. Pełna treść komunikatu znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/wegry/wjazd-na-terytorium-wegier.


Brak jest dostępnych danych nt. aktualnej sytuacji na większości przejść granicznych. Natomiast informacje z przejść, z których dane zostały udostępnione, wskazują na generalnie stabilną sytuację (czas oczekiwania wynosi do 30 min) w porównaniu z dniem wczorajszym (jedynie udostępnione info. z Sixfold, aktualizacja 15:02). Mimo wszystko, zaraportowano długie kolejki również na następujących granicach: Węgry-Rumunia (HU-RO: 3h), Rumunia-Bułgaria (RO-BG: 4h) i Bułgaria-Grecja (BG-EL: 2h).

Sytuacja poprawia się na zewnętrznych przejściach granicznych UE: Bułgaria-Serbia (BG-SRB: czas oczekiwania wynosi 1h w porównaniu z dniem wczorajszym, gdzie czas oczekiwania wynosił 3h), Szwecja-Norwegia (SE-NO: czas oczekiwania wynosi 30 min w porównaniu z dniem wczorajszym, gdzie czas oczekiwania wynosił 45 min). Raporty o sytuacji na przejściach granicznych Bałkanów Zachodnich informują o tworzących się kolejkach przy wjeździe do UE, na następujących przejściach: Gradiska, gdzie obserwuje się duże natężenie ruchu samochodów osobowych (czas oczekiwania na wjazd do Chorwacji wynosi ponad 1h) oraz na przejściu Batrovci, gdzie wyjazd z Serbii do Chorwacji zajmuje 2h. Na przejściu granicznym Gradina pojawiły się długie kolejki na wjeździe z Serbii do Bułgarii (nie ma informacji o czasie oczekiwania). Na przejściu granicznym Horgos czas oczekiwania na wyjazd z Serbii wynosi 2h, również dla samochodów osobowych i autobusów.

Poniżej przedstawia się zestawienie informacji o sytuacji na granicach w formie tabeli (nie zawiera danych o sytuacji na Bałkanach Zachodnich).

CZAS OCZEKIWANIA NA WEWNĘTRZNYCH GRANICACH UE 21.06
TENDENCJA
DZISIAJ
WCZORAJ
1 TYDZIEŃ TEMU
HU-RO
do 3h
do 2h
45 min / 5 km
Pogarsza się
RO-BG
do 4h
do 2h
4h / 3h
Pogarsza się
SI-HR
brak danych
do 45 min
20 min
BG-EL
do 2h
do 2h
2h / 5 km
Stabilna
FR-DE
ruch płynny
ruch płynny
ruch płynny
Stabilna
AT-SI
brak danych
do 20 min
30 min
ES-FR
do 30 min
do 30 min
30 min
Stabilna
HU-HR
brak danych
brak danych
brak danych
SK-HU
brak danych
do 10 min
do 45 min
CZ-DE
brak danych
do 10 min
ruch płynny
PL-SK
brak danych
do 30 min
CZ-SK
brak danych
do 10 min
CZAS OCZEKIWANIA NA ZEWNĘTRZNYCH GRANICACH UE 21.06
TENDENCJA
DZISIAJ
WCZORAJ
1 TYDZIEŃ TEMU
DE-CH
brak danych
do 20 min
do 20 min
FR-CH
brak danych
brak danych
do 2h
CH-IT
brak danych
do 20 min
do 30 min
SE-NO
do 30 min
do 45 min
do 45 min
Poprawia się
HR-SRB
brak danych
do 45 min
do 2h
BiH-HR
brak danych
brak danych
do 1h
SRB-HU
brak danych
brak danych
do 1h
BG-SRB
do 1h
do 3h
do 3h
Poprawia się
ALB-EL
brak danych
brak danych
nowy
PL-BY
brak danych
brak danych
brak danych

About Administrator