Europejski raport o sytuacji na granicach z dnia 1 czerwca 2020 r.

W ramach kontynuacji rozpoczętego cyklu, przesyłamy raport dzienny w sprawie sytuacji na granicach z dnia 1 czerwca 2020 r.

Rząd francuski przyjął nowe rozporządzenie w sprawie transportu towarów (określające, między innymi, środki podjęte przeciwko epidemii COVID-19).
Dekret nr 2020-663 z dnia 31 maja 2020 r., dostępny jest (w j. francuskim) pod adresem: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&categorieLien=id. Przepisy dotyczące transportu towarów określa Rozdział 2 Dekretu.

Ponadto, Główny Inspektorat Sanitarny Republiki Słowackiej wydał Zarządzenie Nr OLP/4503/2020 z dnia 01.06.2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr OLP/4311/2020 z dnia 22.05.2020 r. w części dot. m.in. tranzytu obywateli krajów UE przez terytorium Słowacji. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/slowacja/-tranzyt-obywateli-polskich-przez-terytorium-slowacji

Obywatele RP podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji nie muszą dokumentować celu swojego przyjazdu.
https://www.gov.pl/web/chorwacja/chorwacja-w-pelni-otwarta-dla-obywateli-rp

Dodatkowo, informuję, że Komisja Europejska opublikowała zbiór przepisów mających na celu wydłużanie ważności wiz oraz dokumentów pobytowych w warunkach pandemii. Na podstawie informacji przekazanych przez każdy kraj z osobna, Komisja Europejska opracowała zbiór przepisów, co ma ułatwić wspólne uznawanie przez administracje krajów UE ważności pobytu obywateli państw trzecich na terytorium Schengen. Więcej pod adresem: https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200529_commission-encourages-member-states-not-consider-illegal-stay-eu-third-country-nationals-member-state-caused-covid-related-measures_en

Sytuacja na drogach jest ogólnie stabilna w porównaniu do dnia 31 maja br. Uwagę zwracają następujące opóźnienia:

  • Węgry-Rumunia: 2 godziny na dwóch przejściach granicznych (Nadlac i Oradea)
  • Rumunia-Bułgaria: (2 godziny w Calafat; kierunek Bułgaria)
  • Granice Niemcy-Polska i Luksemburg-Belgia wróciły do normy.

Bałkany Zachodnie: pogorszenie na granicy bośniacko-chorwackiej – czas oczekiwania 2 godz. Stabilna sytuacja utrzymuje się na granicy serbsko-bułgarskiej – 1 godz.

CZAS OCZEKIWANIA NA WEWNĘTRZNYCH GRANICACH
UE 1.06
TENDENCJA
DZISIAJ
WCZORAJ
1 TYDZIEŃ TEMU
HU-RO
2 h
1h
do 30 min
Pogarsza się
SK-HU
45 min
45 min
do 20 min
Stabilna
BG-RO
3 h
2h
do 2 h
Pogarsza się
SI-HR
30 min
brak danych
brak danych
Stabilna
BG-EL
brak danych
2 h
do 2 h
Stabilna
DE-FR
ruch płynny
ruch płynny
ruch płynny
Stabilna
DE-PL
30 min  
2 h
ruch płynny
Poprawia się
AT-SI
ruch płynny
ruch płynny
brak danych
Stabilna
AT-HU
brak danych
brak danych
brak danych
Stabilna
ES-FR
30 min
30 min
do 30 min
Stabilna
AT-DE
ruch płynny
ruch płynny
ruch płynny
Stabilna
LX-BE
ruch płynny
45  min
Poprawia się
HU-HR
30 min
brak danych
Stabilna
CZAS OCZEKIWANIA NA ZEWNĘTRZNYCH GRANICACH
UE 1.06
TENDENCJA
DE-CH
brak danych
brak danych
brak danych
Stabilna
FR-CH
brak danych
brak danych
brak danych
Stabilna
CH-IT
ruch płynny
ruch płynny
ruch płynny
Stabilna
NO-SE
30 min
30 min
do 30 min
Stabilna
SRB-HR
brak danych
brak danych
brak danych
Stabilna
HR-BiH
2 h
1 h
brak danych
Pogarsza się
SRB-HU
brak danych
brak danych
brak danych
Stabilna
SRB-BG
1 h
1 h
do 3 h
Stabilna
BG-TR
brak danych
Brak danych
PL-BY
1 h
brak danych
Pogarsza się

About Administrator