Europejski raport o sytuacji na granicach – stan na 7 maja 2020 r.

W ramach kontynuacji rozpoczętego cyklu, przesyłamy do uprzejmej wiadomości raport dzienny ws. sytuacji na granicach z dnia 7 maja 2020 r. Dodatkowo, zwracam Państwa uwagę na fakt, że od 8 maja br. wznowiono odprawy na przejściu granicznym Hrebenne-Rawa Ruska. Obecnie ruch na ukraińskim odcinku granicy państwowej RP odbywa się przez trzy przejścia: Hrebenne-Rawa Ruska, Dorohusk-Jahodyn i Korczowa-Krakowiec (https://www.gov.pl/web/ukraina/przejscie-graniczne-hrebenne-rawa-ruska).

Ponadto, Komisja Europejska opublikowała wytyczne dot. swobodnego przemieszczania się pracowników medycznych i harmonizacji szkoleń w związku z pandemią COVID-19 oraz związaną z nią potrzebą wprowadzania środków nadzwyczajnych. KE udziela rekomendacji odnośnie zapisów Dyrektywy 2005/36/WE. Obecnie jest ona dostępna jedynie w wersji anglojęzycznej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-movement-health-professionals-harmonisation-training-covid19_en.pdf.

W Republice Bułgarii zniesiono specjalne punkty kontrolne, początkowo ustanowione przy wszystkich wejściach i wyjściach miasta Bansko i wszystkich centrach regionalnych. System dla kierowców spoza Bułgarii, przyjeżdżających z kraju, w którym zarejestrowano przypadki COVID-19, jest obecnie następujący:

  • kierowcy pojazdów ciężarowych przewożących towary przeznaczone na rynek bułgarski powinni wjechać na terytorium Republiki Bułgarii, rozładować przewożone towary (i w razie potrzeby załadować towary na podróż powrotną) oraz niezwłocznie opuścić terytorium Republiki Bułgarii;
  • tranzyt przez Republikę Bułgarii jest dozwolony tylko na trasach określonych przez Agencję Infrastruktury Drogowej.

Termin opuszczenia terytorium Republiki Bułgarii nie może przekroczyć 24 godzin od wjazdu na terytorium kraju. Środki stosuje się natychmiast i do odwołania. Powyższe informacje dostępne są również pod adresem: https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info.

Fluktuacja na zwykle problematycznych przejściach granicznych zwiększyła się. Szczególnie długi czas oczekiwania zaobserwowano (zgodnie z informacjami opublikowanymi na platformie sixfold z 15:35 – odnotowano rozbieżności danych z raportami krajowymi) na granicach Węgier i Bułgari z Rumunią – dnia 6 maja br. wynosił do 3 h. Zator powiększa się na granicach: Niemcy-Szwajcaria i Słowenia-Chorwacja (czas oczekiwania do 2 godzin) oraz Austria-Węgry (Nickelsdorf: 11 km). Sytuacja na granicy Szwecja-Norwegia poprawiła się (czas oczekiwania 1 godzina – wcześniej 2 godziny), a problemy zarejestrowane 6 maja br. na przejściach: Austria-Niemcy (Kufstein, 11 km) i Dania-Niemcy (Froslev-Simondys, 5 km) na ten moment wydają się być rozwiązane. Granice zewnętrzne UE: sixfold publikuje informacje o 2 godzinnym czasie oczekiwania na granicy polsko-białoruskiej.

CZAS OCZEKIWANIA 7.05
TENDENCJA
DZISIAJ
WCZORAJ
1 TYDZIEŃ TEMU
HU-RO
do 3h / 7 km
do 4h / 7 km
do 2h / 4 km
Poprawia się
SK-HU
do 20 min
do 30 min
do 1h
Stabilna
RO-BG
do 3h
do 3h
do 8 km
Stabilna
DE-CH
do 2h / 8 km
1h / 6 km
do 2h / 6 km
Pogarsza się
SI-HR
do 2h
do 1h
do 1h
Pogarsza się
BG-EL
do 30 min
do 30 min / 6 km
20 min
Stabilna
FR-DE
do 1h / 4 km
do 1h
ruch płynny
Stabilna
FR-CH
do 10 min
do 45 min
do 1h
Poprawia się
AT-SI
do 10 min
do 10 min
30 min / 5 km
Stabilna
AT-HU
11 km
do 45 min
do 8 km
Pogarsza się
IT-SI
do 10 min
do 10 min
ruch płynny
Stabilna
FR-ES
do 30 min
do 30 min
do 45 min
Stabilna
CH-IT
do 30 min
do 30 min
do 30 min
Stabilna
SE-NO
do 1h / 5 km
do 2h
do 1h
Poprawia się
AT-DE
do 30 min
5 do 11 km
Poprawia się
DK-DE
do 10 min
5 km
Poprawią się

About Administrator