Europejski raport o sytuacji na granicach – stan na 6 kwietnia 2020 r.

Przekazujemy Państwu dodatkowe szczegóły związane z otwarciem tureckich granic dla polskich kierowców:

  1. Odprawa celna w Polsce jest momentem startu 14. dniowej kwarantanny (dokument T2 lub karnet TIR);
  2. Kierowcy, którzy spędzili w tranzycie mniej niż 14 dni nie mogą „brakujących” dni kwarantanny odbyć po stronie tureckiej;
  3. Po stronie bułgarskiej, kierowcy mogą oczekiwać na terenie lotniska k. miasta Haskovo (50 km od granicy), gdzie istnieje możliwość zakupu żywności – obecni są także przedstawiciele bułgarskiego Czerwonego Krzyża;
  4. Zakaz wjazdu przestał obowiązywać państwa wymienione w Rozporządzeniu MSW Republiki Tureckiej z dnia 23 marca 2020 r. Oznacza to także możliwość wjazdu dla kierowców ukraińskich.

Sytuacja w ruchu drogowym przedstawia się następująco. Ogólnie, warunki na drogach uległy nieznacznemu pogorszeniu w stosunku do dnia wczorajszego, co jest spodziewane w dzień roboczy w porównaniu do dnia wolnego. Mimo to, czas oczekiwania na problematycznych granicach poprawia się lub pozostaje stabilny: HU-RO (Węgry-Rumunia: 1h; 4 km; sytuacja poprawia się); SK-HU (Słowacja-Węgry: 1h; sytuacja stabilna); BG-RO (Bułgaria-Rumunia: 1h; sytuacja poprawia się).

Czas oczekiwania na pozostałych granicach wynosi ok.1h bądź krócej. Niemniej jednak, pojawiły się zatory na nowych punktach granicznych: AT-SK (Austria-Słowacja: 1h); AT-DE (Austria-Niemcy: 8 km); LU-BE (Luxemburg-Belgia: 3h); PL-SK (Polska-Słowacja: 6 km).

ROZWÓJ SYTUACJI NA GRANICACH NA DZIEŃ 06/04/2020

CZAS OCZEKIWANIA
TENDENCJA[1]
DZISIAJ
WCZORAJ
1 TYDZIEŃ TEMU
HU-RO
1h / 4 km
1-2h / 5-7 km
1-3h
Poprawia się
SK-HU
1h
1h
2h
Stabilna
BG-RO
1h
3h
Poprawia się
FR-CH
1h
3h
Pogarsza sie
PL-LT
10 min
30-45min
Poprawia się
DE-CH
1h
1-4h
Pogarsza się
AT-HU
1h / 5 km
45min
Pogarsza się
CZ-DE
45 min
Pogarsza się
PL-CZ
1h
10min
Pogarsza się
DE-PL
10-30 min
10min
Stabilna
BG-EL
1h
1h
Stabilna
CZ-SK
10 km
Stabilna
AT-SK
1h
 
 
Nowa
AT-DE
8 km
 
 
Nowa
LU-BE
3h
 
 
Nowa
PL-SK
6 km
 
 
Nowa

Bałkany Zachodnie

Sytuacja na granicy UE-BZ pozostaje stabilna, jednakże od 31 marca wydłuża się czas oczekiwania na poszczególnych przejściach granicznych. Przykład stanowi przejście graniczne Horgos na granicy serbsko-węgierskiej, gdzie czas oczekiwania na wyjazd z Serbii na Węgry wynosi powyżej 3h. Na przejściu granicznym Gradiska na granicy chorwacko-bośniackiej sytuacja pogarsza się, a opóźnienia wynoszą do 180 minut. Na wewnętrznych granicach BZ nie odnotowano opóźnień.

Szwajcaria

Szwajcaria wprowadziła na swoich granicach zielone korytarze transportowe.

Ukraina

Ukraina, jako kolejny kraj, wprowadziła system koordynacji transportu. Międzynarodowy pasażerski transport kolejowy i autobusowy, jak również wszystkie międzynarodowe loty zostały zawieszone. Mimo to, zagraniczni kierowcy przewożący towary mogą bez przeszkód wjeżdżać na terytorium Ukrainy lub realizować tranzyt. Czas oczekiwania na granicy z Węgrami wynosi mniej niż 15 min.

Dodatkowo, poniżej przekazujemy dwie wersje językowe formularzy, które są wymagane przez Francję na granicy przy wykonywaniu operacji transportowych i tranzytu:

About Administrator