Europejski raport o sytuacji na granicach – stan na 3 maja 2020 r.

W ramach kontynuacji rozpoczętego cyklu, przesyłamy do uprzejmej wiadomości raport dzienny ws. sytuacji na granicach z dnia 3 maja 2020 r. Dodatkowo, uprzejmie informuję, że stosownie do §18 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 792) obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, nie dotyczy kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze. Rozporządzenie Rady Ministrów w przywołanym zakresie weszło w życie w dniu 2 maja 2020 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792.

Ponadto, Hiszpańskie Ministerstwo Transportu w nowym rozporządzeniu TMA/384/2020, wystosowało instrukcje dotyczące stosowania masek dla różnych rodzajów transportu. Instrukcje obejmują:

  • w przypadku transportu drogowego osób obowiązkowe jest noszenie maski (zarówno kierowcy, jak i pasażerów);
  • w przypadku transportu drogowego towarów obowiązkowe jest noszenie maski w przypadku 2-osobowej obsady załogi w kabinie.

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie 4 maja (00:00) – https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf.

Wiele pól w poniższej tabeli oznaczonych jest na zielono za sprawą Zielonych Korytarzy. W szczególności, krótsze czasy oczekiwania odnotowano na granicy Węgry-Rumunia (30 min, w dniu 2 maja – 1 h) i Bułgaria-Rumunia (30 min, w dniu 2 maja – 45 min). Ruch na przejściach ze Szwajcarią jest również płynny. Jednak kolejki, które 2 maja br. pojawiły się na granicy Serbia-Bułgaria, utrzymują się (2 h, w kierunku Serbii – jak wynika z informacji przekazanych przez stronę bułgarską związane jest to z niską prędkością Internetu w nowo wprowadzonych elektronicznych urządzeniach kontrolnych). Pojawiły się nowe utrudnienia na granicy Łotwa-Litwa (do 2 h, w kierunku Litwy).

CZAS OCZEKIWANIA 3.05
TENDENCJA
DZISIAJ
WCZORAJ
1 TYDZIEŃ TEMU
HU-RO
do 30 min
do 1h
do 3h
Poprawia się
SK-HU
ruch płynny
do 30 min
do 1h
Poprawia się
RO-BG
do 30 min
do 45 min
2h
Poprawia się
EL-BG
do 30 min
brak danych
do 20 min
Stabilna
DE-CH
ruch płynny
do 2h
do 1h
Poprawia się
DE-DK
ruch płynny
do 30 min
Poprawia się
PL-DE
ruch płynny
ruch płynny
do 10 min
Stabilna
FR-DE
ruch płynny
ruch płynny
do 1h
Stabilna
FR-CH
ruch płynny
ruch płynny
do 30 min
Stabilna
SI-HR
brak danych
do 20 min
do 1h
Stabilna
AT-SI
brak danych
do 20 min
do 20 min
Stabilna
AT-HU
ruch płynny
do 20 min
20 min
Stabilna
IT-SI
brak danych
brak danych
Stabilna
FR-ES
ruch płynny
ruch płynny
Stabilna
BE-NL
ruch płynny
ruch płynny
do 10 min
Stabilna
CH-IT
ruch płynny
do 30 min
Stabilna
SE-NO
brak danych
do 20 min
Stabilna
EE-LV
ruch płynny
ruch płynny
Stabilna
LV-LT
do 2 h
Nowa
SRB-BG
do 2 h
do 2 h
Stabilna

About Administrator