Europejski raport o sytuacji na granicach – stan na 15 kwietnia 2020 r.

W ramach kontynuacji rozpoczętego cyklu, przekazujemy raport dzienny ws. sytuacji na granicach na dzień 15 kwietnia 2020 r.

W załączeniu dodatkowo zbiorcze zestawienie obrazujące sytuację z krajami Bałkanów Zachodnich.

Sytuacja jest względnie stabilna w porównaniu do wczoraj, ale w tym przypadku stabilna jest jednoznaczna z przestojami na punktach granicznych, które notują znaczne czasy oczekiwania: HU-RO (Węgry-Rumunia:1-2h); SK-HU (Słowacja-Węgry), BG-RO (Bułgaria-Rumunia), DE-CH (Niemcy-Szwajcaria), AT-HU (Austria-Węgry), HR-SI (Chorwacja-Słowenia: 1h). Nowy punkt przeciążeń występuje na przejściu granicznym Kulata (Grecja-Bułgaria, w obie strony, 2-3 godziny). Nadal utrzymuje się wyjątkowo duży ruch wokół kilku czeskich granic, zwłaszcza z Niemcami (5-16 km; stabilny).

Dane w formie tabelarycznej:

CZAS OCZEKIWANIA
TENDENCJA
DZISIAJ
WCZORAJ
1 TYDZIEŃ TEMU
HU-RO
1-2h
1-2h
1-3h
Stabilna
SK-HU
1h
1h
2h
Stabilna
BG-RO
1h
1h
2h
Stabilna
DE-CH
1h
1h
1h
Stabilna
AT-HU
1h
1-2h
45 min
Poprawia się
LT-PL
10 min
10 min
Stabilna
DE-PL
10 min
5 km
Poprawia się
CZ-SK
45 min
30 min
10 km
Pogarsza się
AT-DE
30 min
2-4 m
45 min
Poprawia się
PL-CZ
1h; 7 m
17 km
Poprawia się
PL-SK
30 min
10 min
1h
Pogarsza się
NL-DE
10 min
Poprawia się
CZ-DE
5-16 km
5-16 km
Stabilna
HR-SI
1h
1h
Stabilna
FR-BE
10 min
10 min
Stabilna
EL-BG
2-3h
Nowa

Sytuacja zewnętrzna:

  • Bałkany Zachodnie

15 kwietnia sytuacja na granicach krajów Bałkanów Zachodnich z UE pozostaje względnie stabilna, jednak od 31 marca czas oczekiwania na niektórych przejściach granicznych wydłuża się. Na przejściu serbsko-węgierskim w Horgos sytuacja pozostaje niezmieniona od zeszłego tygodnia, z opóźnieniami do 3 godzin. Długie kolejki i czasy oczekiwania są zgłaszane na granicach chorwacko-bośniackich i chorwacko-serbskich. Średnie czasy oczekiwania są notowane na granicach Bułgarii, Grecji i Rumunii (w obu kierunkach).

  • Szwajcaria

Załączona tabela zawiera szczegółowe informacje na temat „wymagań przepisów UE, które mogą nie zostać spełnione ze względu na środki podjęte w ramach kryzysu COVID-19” w sektorach drogowym i kolejowym.

Kraj Ogólne Ląd Lotnictwo Marynarka
Szwajcaria* ·       Zakaz podróży do Szwajcarii
–       Obcokrajowcy (z wyjątkiem obywateli Lichtensteinu) są wpuszczani do Szwajcarii tylko jeśli mają ku temu ważny powód (zamieszkanie w Szwajcarii, korzystanie z praw zawartych w umowie w sprawie swobodnego przepływu osób, praca, pracownicy transgraniczni, transport towarów, sytuacje nagłe, służba zdrowia).
–       Podróżujący tranzytem.
 
·        Zawieszenie turystycznych usług przewozowych
 
·        Rozporządzenie Szwajcarskiej Rady Związkowej w sprawie środków zwalczania COVID-19.
 
·       Wydawanie wiz  Schengen i krajowych zostało zawieszone (wyjątek: sytuacje nagłe oraz specjaliści służby zdrowia).
 
·        Dozwolony jest transport towarów.
 
·        Zielone Korytarze mogą być wykorzystywane do transportu najważniejszych  produktów oraz przez osoby pracujące w służbie zdrowia i służbach ratowniczych.
·        Kontrole graniczne na wszystkich przejściach, oprócz  Lichtensteinu.

·        Czasy oczekiwania nie są spowodowane kontrolami granicznymi, a standardowymi odprawami celnymi. Dla towarów importowanych i eksportowanych oraz przewożonych przez kraj tranzytem można dokonać odprawy celnej online z wyprzedzeniem, co przyspiesza procedury na granicy.

·        Zostały wprowadzone odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców (zgodnie z artykułem 14 (2) Rozporządzenia 561/2006.

·        Większość pociągów transgranicznych jest zatrzymywana na granicy.

·        Międzynarodowy przewóz osób autobusami jest czasowo wstrzymany.

·        Brak potrzeby zawieszenia zakazu używania „hałaśliwych” taborów kolejowych, ponieważ nie utrudniają ani nie opóźniają kolejowego transportu transgranicznego

·        Aktualizacje przedstawione przez władze szwajcarskie 15 kwietnia 2020 r., dot. środków oraz czasowych odstępstw w transporcie drogowym i kolejowym.

·        Loty z pasażerami z zagranicy są kierowane na lotniska Zurich-Kloten, Geneva-Cointrin i Basel-Mulhouse.

·        Loty pasażerskie z zagranicy do pozostałych szwajcarskich lotnisk są zawieszone. Loty z transportem ładunków oraz robocze, przeloty techniczne oraz samolotów sanitarnych, nie są traktowane jako loty pasażerskie.

*Źródło: szwajcarski punkt kontaktowy w sieci COVID-19 krajów granicznych

About Administrator