Europejski raport o sytuacji na granicach – stan na 14 kwietnia 2020 r.

W ramach kontynuacji rozpoczętego cyklu, przesyłamy do uprzejmej wiadomości raport dzienny ws. sytuacji na granicach.

1) Zasady przewozu towarów niezbędnych poprzez punkty kontrolne w Republice Słowenii

Słowenia stosuje się do wytycznych dot. Zielonych Korytarzy i uznaje za nie wszystkie otwarte przejścia graniczne. Jednakże, aby usprawnić transport najbardziej newralgicznych towarów: leków (w tym weterynaryjnych), sprzętu medycznego, produktów o krótkim terminie przydatności, zwierząt, sprzętu ochrony osobistej oraz pomocy humanitarnej, rząd słoweński przygotował specjalny protokół.

W skrócie, przejścia graniczne Fernetiči, Vrtojba, Karavanke and Šentilj, Starod, Obrežje i Gruškovje są dedykowane do przewozu produktów niezbędnych.

Dekret obowiązujący od 12.04. W skrócie: wszystkie osoby wjeżdżające na terytorium Słowenii, w tym pracownicy sektora transportu, którzy wracają z odpoczynku w innych krajach, zostaną poddani 1-tygodniowej kwarantannie. Ograniczenia nie obowiązują kierowców samochodów ciężarowych aktualnie wykonujących dany przewóz, ani stałych pracowników transgranicznych. Wprowadzono również kilka zmian w organizacji przejść granicznych.

Na chwilę obecną mogę jedynie przekazać link do dekretu w wersji słoweńskiej: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0775.

2) Po weekendzie ponownie wzrosło natężenie ruchu drogowego. Na następujących granicach obserwuje się wydłużony czas oczekiwania: AT-HU (Austria-Węgry), HU-RO (Węgry-Rumunia: 1-2h); SK-HU (Słowacja-Węgry), BG-RO (Bułgaria-Rumunia), DE-CH (Niemcy-Szwajcaria), HR-SI (Chorwacja-Słowenia: 1h). Ponadto, odnotowuje się wyjątkowo duży ruch w pobliżu niektórych czeskich granic, w szczególności: PL-CZ (Polska-Czechy: 17 Km) i CZ-DE (Czechy-Niemcy: 5-16 Km). Na pozostałych punktach granicznych czas oczekiwania nie przekracza 1 h.

 
CZAS OCZEKIWANIA
TENDENCJA1]
DZISIAJ
WCZORAJ
1 TYDZIEŃ TEMU
HU-RO
1-2h
1h
1-3h
Pogarsza się
SK-HU
1h
30 min
2h
Pogarsza się
BG-RO
1h
Brak danych
2h
DE-CH
1h
Brak danych
1h
AT-HU
1-2h
10 min
45 min
Pogarsza się
LT-PL
10 min
1h
Poprawia się
DE-PL
5 km
10 min
Pogarsza się
CZ-SK
30 min
10 min
10 km
Pogarsza się
AT-DE
2-4 km
10 min
45 min
Pogarsza się
PL-CZ
17 km
Brak danych
 
Pogarsza się
PL-SK
10 min
Brak danych
1h
NL-DE
10 min
10 min
Stabilna
CZ-DE
5-16 km
Pogarsza się
HR-SI
1h
10 min
Pogarsza się
FR-BE
10 min
1h
Poprawia się

About Administrator