Europejski raport o sytuacji na granicach – stan na 13 kwietnia 2020 r.

W ramach kontynuacji rozpoczętego cyklu, przesyłamy do wiadomości raport dzienny. Dodatkowo, polecam Państwa uwadze bieżące monitorowanie strony www: https://covid-19.sixfold.com/ ukazującej czas oczekiwania na granicach ( np. z Republiką Czeską – obecnie weryfikujemy ze służbami dyplomatycznymi przesłanki powodujące wydłużenie kolejek).

8 kwietnia Komisja Europejska opublikowała notatkę, w której doradza państwom członkowskim UE, jak postępować z kartami kierowców w obecnych okolicznościach, w których można oczekiwać opóźnień w ich wydaniu lub wymianie. Jak podano, przepisy określone w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006, dyrektywie 2002/15/WE i rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 (w sprawie tachografów) nie zawierają podstawy prawnej umożliwiającej Komisji zezwalanie na odstępstwo od terminów określonych w przepisach. Komisja ma jednak prawo wziąć pod uwagę wyjątkowe okoliczności, na które narażone są państwa członkowskie podczas obecnego kryzysu. Służby Komisji sugerują zatem konkretne rozwiązania, pod warunkiem że środki przyjęte przez państwa członkowskie UE są ograniczone do tego, co jest konieczne w związku z obecnym kryzysem, zarówno pod względem merytorycznym, jak i czasowym.

 • Właściwe organy krajowe powinny dołożyć wszelkich starań aby dostarczyć nową kartę jak najszybciej po otrzymaniu wniosku w tej sprawie. Zgodnie z tym podejściem termin 45 dni po otrzymaniu wniosku można uznać za rozsądny w obecnych okolicznościach.
 • Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów powinny brać pod uwagę obecne wyjątkowe okoliczności podczas przeprowadzania kontroli zgodności z rozporządzeniem w sprawie tachografów, w zakresie, w jakim kierowca wywiązał się ze swoich obowiązków.
 • W odniesieniu do kart, które wygasły, KE proponuje następujące podejście:
 • Obowiązują obowiązki określone w art. 28 rozporządzenia w sprawie tachografów. Zalecane jest składanie wniosków online.
 • Kierowca powinien zawsze posiadać przy sobie kartę, która wygasła, i okazać ją na żądanie organów kontrolnych.
 • Kierowca powinien zachować dowód złożenia wniosku o wymianę wygasłej karty właściwym organom krajowym i przedstawić go organom kontrolnym na żądanie.

Na stronie internetowej Bułgarskiej Agencji Infrastruktury Drogowej www.api.bg, została opublikowana interaktywna mapa Zielonych Korytarzy, poprzez które przebiega ruch drogowy na terytorium Bułgarii: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qgNxLgtqOlX91d6ee7KpnTdaebSObKGB&ll=42.765209838839794%2C25.3155508180796&z=8

Mapa zawiera również przydatne informacje o miejscach do odpoczynku wzdłuż wspomnianych Korytarzy – kierowcy mogą z wyprzedzeniem sprawdzić jakie udogodnienia (sklepy, sanitariaty, dostęp do Internetu, możliwość tankowania pojazdów, itd.) i środki bezpieczeństwa oferuje dany punkt, ile ma miejsc parkingowych, itp.Główne trasy Zielonych Korytarzy przebiegają wzdłuż szlaków, będących częścią europejskiej sieci transportowej.

Z Serbii do Turcji i Grecji – „zielony szlak” zaczyna się na przejściu granicznym Kalotina, na drodze I-8 prowadzącej do Sofii. Stamtąd wzdłuż północnej obwodnicy do drogi szybkiego ruchu Trakia oraz autostrady w Maritza, a następnie do przejścia Kapitana Andreevo lub wzdłuż drogi drugiej kategorii II-80 do przejścia Kapitana Petko Voyvoda na granicy z Grecją. Na przejściu Kalotina, samochody ciężarowe mogą czekać na parkingu mieszczącym 30 pojazdów, w Slivnitsa znajduje się punkt odpoczynku z 50 miejscami parkingowymi, a przed Bozhurishte z 40-ma.

We wschodniej odnodze obwodnicy Sofii, na odcinku Krivina – Kazichene, znajdują się 3 duże parkingi, łącznie ze 150 miejscami parkingowymi. Na drodze szybkiego ruchu Trakia, przy Motelu Ihtiman (w obu kierunkach), znajdują się dwa punkty odpoczynku zapewniające 50 miejsc parkingowych, a w rejonie skrzyżowania Pazardzhik są 4 punkty przeznaczone na odpoczynek dla łącznie 50 samochodów ciężarowych. Trzy parkingi zapewniające 100 miejsc postojowych znajdują się przy autostradzie Maritza w rejonie Lyubimets. Przy zjeździe na przejście graniczne Kapitana Petko Voyvoda znajdują dwa punkty parkingowe na 100 samochodów ciężarowych, a w okolicy Generalovo i Kapitan Andreevo są 4 parkingi dla łącznie 75 pojazdów.

Zielony Korytarz z Rumunii do Grecji z przejścia na Moście na Dunaju nr 2, znajduje się na drodze I-1 (E-79) Vidin – Botevgrad, dalej obwodnicą Botevgrad II-17, następnie wzdłuż autostrady Hemus do północnej obwodnicy, wzdłuż zachodniej odnogi obwodnicy Sofii do autostrady Struma i drogą I-1 do punktu granicznego Kulata. Większe parkingi znajdują się w Północnym Obszarze Przemysłowym Vidin – jest tam kolejno 180 oraz 65 miejsc parkingowych. Przy autostradzie Hemus mieszczą się dwie duże strefy odpoczynku – w Zherkovo (50 miejsc park.) i w Eleshnitsa (60 miejsc). W Strumyani znajduje się parking na 40 pojazdów. W rejonie Drakata, w kierunku Sandanski jest dostępnych 85 miejsc parkingowych, a w Kulata 130.Trasa z Rumunii do Turcji lub do Grecji z Mostu na Dunaju nr 1, prowadzi wzdłuż drogi I-5 Ruse – Veliko Turnovo, Korytarzem Republiki do Gurkovo, dalej wzdłuż drogi Subbałkańskiej I-6 Nikolaevo – Maglizh. Możliwy jest przejazd drogą I-5 Tulovo – Stara Zagora – Dimitrovgrad i wzdłuż Autostrady Maritza do punktu granicznego Kapitana Andreevo na granicy z Turcją albo dalej, wzdłuż drogi drugiej kategorii II-80 do przejścia granicznego Kapitana Petko Voyvoda na granicy z Grecją. W okolicy Mostu na Dunaju nr 1 znajdują się 4 parkingi mogące łącznie pomieścić 105 pojazdów, a największy parking w tym kierunku mieści się przy Bulwarze Bułgarskim 150. w Ruse. Przy zjeździe w Ruse, w kierunku Byala, są jeszcze 3 parkingi liczące w sumie 100 miejsc. We wsi Volovo są kolejne 2 parkingi z 65 miejscami postojowymi, a w okolicy stacji kolejowej Byala znajduje się 6 stref odpoczynku zapewniających 145 miejsc parkingowych. Gurkovo posiada 2 parkingi na łącznie 80 pojazdów.

„Zielony Szlak” z Północnej Macedonii do Turcji zaczyna się od przejścia granicznego Gyueshevo na drodze I-6 do Kyustendil, prowadzi wzdłuż Autostrady Struma, zachodniej odnogi obwodnicy Sofii, północnej obwodnicy, wschodniej odnogi obwodnicy Sofii i dalej do drogi szybkiego ruchu Trakia i autostrady Maritza.

Do interaktywnej mapy Zielonych Korytarzy zostały dodane dwa nowe szlaki, którymi przewożone są towary przez terytorium Bułgarii. Pierwszy to szlak prowadzący od Mostu na Dunaju nr 1 w Ruse do przejścia granicznego w Kulata prowadzący wzdłuż dróg pierwszej kategorii I-5 Ruse – Byala oraz I-3 Byala – Botevgrad do autostrady Hemus i dalej wzdłuż zachodniej odnogi obwodnicy Sofii do autostrady Struma i drogą I-1 do granicy z Grecją. Drugi szlak prowadzi wzdłuż drogi szybkiego ruchu Trakia do punktu granicznego w porcie Bourgas, z którego dostępne jest połączenie między Europą i Kaukazem poprzez przeprawę promową Druzhba, do Batumi w Gruzji, a następnie do Armenii i Azerbejdżanu.

W zakresie transportu drogowego:

Na podstawie Ustawy o środkach i działaniach w czasie stanu wyjątkowego, ogłoszonego przez Zgromadzenie Narodowe 13 marca 2020 r., Bułgaria wydłużyła ważność kilkunastu dokumentów. Okres ważności następujących uprawnień zostanie wydłużony o miesiąc od momentu zniesienia stanu wyjątkowego:

 • Uprawnienie do przeprowadzania okresowego testu zdatności do ruchu pojazdów drogowych
 • Świadectwo szkolenia dodatkowego dla okresowych inspekcji pojazdów drogowych (szkolenie wstępne).
 • Świadectwo szkolenia dodatkowego dla okresowych inspekcji pojazdów drogowych (szkolenie cykliczne).
 • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowych do przeprowadzania inspekcji ADR.
 • Świadectwo szkolenia dodatkowego do przeprowadzania inspekcji ADR.
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania kontroli wstępnej oraz inspekcji sprzętu dodatkowego zainstalowanego w pojazdach, który umożliwia napędzanie ich LPG lub CNG.
 • Świadectwo dodatkowego szkolenia zawodowego do przeprowadzania kontroli wstępnej oraz inspekcji sprzętu dodatkowego zainstalowanego w pojazdach, który umożliwia napędzanie ich LPG lub CNG.
 • Uprawnienie do prowadzenia kursów prawa jazdy.
 • Karta kwalifikacji kierowcy/przedłużenie ważności karty jest ważne jedynie na terytorium Republiki Bułgarii.
 • Pozwolenie na świadczenie usług taksówkarskich samochodami osobowymi.
 • Pozwolenie na organizowanie kursów dla kierowców i/lub konsultantów w przewozach towarów niebezpiecznych.
 • Świadectwo kwalifikacji psychologicznej dla kandydatów na kierowców kategorii C, D oraz podkategorii C1 i D1.
 • Świadectwo kwalifikacji psychologicznej dla kierowców w transporcie publicznym osób i rzeczy, w tym kierowców taksówek osobowych.
 • Świadectwo kwalifikacji psychologicznej dla kandydatów na kierowców kategorii B, B1, M i A, którzy utracili kwalifikacje, z uwagi na liczbę punktów.
 • Świadectwo kwalifikacji psychologicznej dla osób, którym czasowo unieważniono prawo jazdy, na podst. artykułu 171, punkt 1, litera „a” Kodeksu Drogowego.
 • Świadectwo kwalifikacji psychologicznej dla osób którym odebrano prawo do prowadzenia pojazdu na podst. artykułu 174, paragraf 2 Kodeksu Drogowego.
 • Świadectwo kwalifikacji psychologicznej dla osób którym odebrano prawo do prowadzenia pojazdu na podst. art. 343d Kodeksu Karnego.
 • Świadectwo kwalifikacji psychologicznej wydawane osobom, które ukończyły 65 rok życia.
 • Świadectwo szkolenia cyklicznego w celu zwiększenia kompetencji nauczycieli centrum szkoleniowych, prowadzących szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy.
 • Okres ważności egzaminów teoretycznych w związku z wymogami art. 10, paragraf 3, rozporządzenia nr 38 z 16 kwietnia 2004 r., dot. warunków i procedur przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na kierowców i procedury przeprowadzania egzaminów sprawdzających.
 • Okres przewidziany na pomyślne ukończenie wewnętrznego egzaminu teoretycznego lub praktycznego w związku z wymogami art. 18a, paragrafy 2 i 4 rozporządzenia nr 38 z 16 kwietnia 2004 r., dot. warunków i procedur przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na kierowców oraz procedury przeprowadzania egzaminów sprawdzających.

Egzaminy:

Teoretyczne i praktyczne szkolenia kandydatów na kierowców zostaną zawieszone do 13.05.2020.

 • Poleceniem RD-01-195 / 10.04.2020, Minister Zdrowia przedłużył okres trwania szkolenia kandydatów na kierowców w przewozie towarów niebezpiecznych oraz okres ważności uzyskanego przedłużenia świadectwa do 05/13/2020.
 • Poleceniem RD-01-195 / 10.04.2020, Minister Zdrowia przedłużył okres trwania szkolenia kandydatów na konsultantów w przewozie towarów niebezpiecznych do 13/05/2020.
 • Poleceniem RD-01-195 / 10.04.2020, Minister Zdrowia przedłużył okres trwania szkolenia teoretycznego oraz praktycznego na przewozy pasażerów i towarów do 13.05.2020.

Zaleca się nie przeprowadzać testów psychologicznych kierowców pojazdów mechanicznych do 13.05.2020.

Bułgaria wydłużyła okres ważności dokumentów prawa jazdy, kart kwalifikacji kierowcy, świadectw kwalifikacji kierowcy, w tym dla kierowców z krajów trzecich.

CZAS OCZEKIWANIA
TENDENCJA
DZISIAJ
WCZORAJ
1 TYDZIEŃ TEMU
HU-RO
1h
1h
1-3h
Stabilna
SK-HU
30 min
Niedostępny
2h
Stabilna
BG-RO
Niedostępny
2h
2h
Stabilna
IT-CH
Niedostępny
Niedostępny
1h
Stabilna
DE -CH
Niedostępny
Niedostępny
Pobodny
Stabilna
AT-HU
10 min
Niedostępny
45min
Stabilna
LT-PL
1h
10 min
Pogarsza się
DE-PL
10 min
10 min
Stabilna
CZ-SK
10 min
30 min
10 km
Polepsza się
AT-DE
10 min
Zmienny
45 min
Stabilna
PL-CZ
Niedostępny
Zmienny
Stabilna
PL-SK
Niedostępny
Niedostępny
1h
Stabilna
NL-DE
10 min
Zmienny
Stabilna
SI-HU
Niedostępny
Brak danych
Stabilna
SI-HR
10 min
10 min
Stabilna
FR-BE
1h
Nowa

About Administrator