Egzamin na prawo jazdy z pytaniami o gabaryty i pilotaż

Branża transportu ponadgabarytowego od wielu lat boryka się z ogromnym brakiem świadomości praw i obowiązków wśród większości użytkowników dróg publicznych. Pomimo, iż reguły świadczenia usług pojazdami nienormatywnymi oraz obowiązek pilotowania wynikają z powszechnie obowiązującego prawa (m.in. ustawa o ruchu drogowym), statystyki pokazują, że mało kto je zna.

Trudno oczekiwać od „niedzielnego kierowcy”, aby dostosował się do przepisów, których nie zna, a których nikt go nie uczył na etapie przygotowywania do egzaminu na prawo jazdy.

Wielokrotnie dochodziło do łamania zasad ustawy o ruchu drogowym np. w zakresie uprawnienia pilotów pojazdów nienormatywnych do wydawania poleceń innym kierowcom. Ustawa o ruchu drogowym nadaje pilotom wykonującym pilotaż pojazdu nienormatywnego, takie same uprawnienia do kierowania ruchem jak policji, czy chociażby osom pomagającym przejść przez jezdnie niepełnoletnim. Nawet pracownicy firm budowlanych, którzy kierują ruchem wahadłowym cieszyli się większym poszanowaniem, niż piloci których zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego przejazdu po drogach publicznych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego, które zrzesza firmy świadczące usługi transportu ponadgabarytowego i pilotażu wystąpiło do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o uzupełnienie listy pytań dla kandydatów na prawo jazdy. Po kilkumiesięcznej procedurze weryfikacyjnej, w styczniu 2021 roku Komisja ds. Weryfikacji i Rekomendacji Pytań Egzaminacyjnych zatwierdziła 13 pytań dotyczących transportu ponadgabarytowego i pilotażu.

Dzięki temu wszystkie osoby starające się o prawo jazdy będą musiały zapoznać się z pytaniami dotyczącymi np. obowiązku stosowania się do poleceń i sygnałów dawanych przez pilota pojazdu nienormatywnego.  Z kolei kandydaci na kierowcę zawodowego będą zapoznawać się z zasadami dotyczącymi obowiązku uzyskania i okazania zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi.

Wierzymy, że dotychczasowe przypadki ignorowania poleceń dawanych przez pilotów lub wykonywania przejazdu bez odpowiedniego zezwolenia – co wynikało z braku odpowiedniej wiedzy, zostaną zmarginalizowane dzięki nauce w trakcie przygotowywania adeptów na prawo jazdy.

Pytania dotyczą m.in.:

  • Obowiązku posiadania i okazania zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym
  • Obowiązku pilotowania przez jeden pojazd pilotujący
  • Obowiązku pilotowania przez dwa pojazdy pilotujące
  • Obowiązku przestrzegania warunków przejazdu wskazanych w zezwoleniu
  • Wymiarów, masy całkowitej i nacisków osi, które powoduje obowiązek uzyskania zezwolenia

Łukasz Chwalczuk – prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego, ESTA Europe Board Member

About Administrator