Działania krajów UE w zakresie odstępstw od norm czasu pracy w obliczu pandemii koronawirusa

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19, wysiłki rządu i wszystkich instytucji skierowane są z jednej strony na ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa, a z drugiej na informowanie społeczeństwa o  podejmowanych środkach i utrudnieniach związanych z pandemią.

W obliczu trudnej sytuacji panującej obecnie w transporcie, organizacja Euro Contrôle Route koordynuje przepływ informacji pomiędzy zrzeszonymi w niej służbami kontrolnymi.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony https://www.euro-controle-route.eu/news/1132/enforcement-measures-covid-19, na której publikowane są komunikaty dotyczące podejmowanych działań przez poszczególne kraje członkowskie.

About Administrator