Dania – nowe ograniczenia dotyczące stref niskiej emisji

1 lipca br. weszły w życie nowe ograniczenia dotyczące stref niskiej emisji w Danii. Aby móc wjechać do stref niskiej emisji spalin, ciężarówki, autobusy i furgonetki z silnikiem wysokoprężnym (Diesla) muszą być wyposażone w filtr cząstek stałych.

W przypadku pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 t (autobusów i ciężarówek) z silnikiem wysokoprężnym zastosowanie mają następujące fazy wprowadzania przepisów dot. jazdy w strefach niskiej emisji spalin:

Faza 1: od 1 lipca 2020 r.

W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się autobusy ani ciężarówki zarejestrowane przed 1 października 2009 r. Wyjątkiem są pojazdy ciężarowe spełniające normy Euro 5 lub EEV.

Faza 2: od 1 stycznia 2022 r.

W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się autobusy ani ciężarówki zarejestrowane przed 1 stycznia 2015 r.

Przepisy dotyczą także wszystkich samochodów dostawczych z silnikiem wysokoprężnym. Przepisy dotyczące niskiej emisji spalin nie dotyczą samochodów osobowych.

Przepisy dot. prowadzenia furgonetek w strefach niskiej emisji spalin wprowadza się w następujących fazach:

Faza 1: od 1 lipca 2020 r.

W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się furgonetki zarejestrowane przed 1 stycznia 2007 r.

Faza 2: od 2 lipca 2022 r.

W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się furgonetki zarejestrowane przed 1 stycznia 2012 r.

Faza 3: od 1 lipca 2025 r.

W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się furgonetki zarejestrowane przed 1 września 2020 r.

Istnieją dwa sposoby na zapewnienie zgodności pojazdu z przepisami dot. poruszania się w strefach niskiej emisji spalin – można doposażyć pojazd w filtr cząstek stałych lub złożyć wniosek o zwolnienie go z obowiązujących przepisów.

Właściciele pojazdów innych niż duńskie, które muszą być wyposażone w filtr cząstek stałych, aby spełniać wymogi stref niskiej emisji spalin, objęci są szczególnym obowiązkiem zarejestrowania pojazdu i udokumentowania montażu filtra cząstek stałych:

  • Właściciele pojazdów ciężkich, ciężarówek lub autobusów po raz pierwszy zarejestrowanych przed 1 października 2009 r. zobowiązani są do zarejestrowania swojego pojazdu i udokumentowania montażu filtra cząstek stałych.
  • Właściciele furgonetek po raz pierwszy zarejestrowanych przed 1 stycznia 2007 r. zobowiązani są do zarejestrowania swojego pojazdu i udokumentowania montażu filtra cząstek stałych.

Pojazd należy zarejestrować nie później niż w dniu wjazdu do strefy niskiej emisji.

Możliwość rejestracji jest dostępna na stronie: https://mz.miljoezoner.dk/en/create/step1

Dodatkowo, podobnie jak w przypadku obecnych przepisów dotyczących stref niskiej emisji spalin, w szczególnych przypadkach nadal możliwe będzie uzyskanie zwolnienia z obowiązku stosowania tych przepisów. Duńska Agencja Ochrony Środowiska może w szczególnych okolicznościach zwolnić pojazd z obowiązku stosowania filtrów cząstek stałych. Z informacjami na temat możliwości zwolnienia zapoznać się można na stronie: https://eng.mst.dk/air-noise-waste/air/reducing-traffic-emissions/danish-low-emission-zones/new-requirements-for-low-emission-zones-that-apply-from-1-july-2020/

Strefy niskiej emisji w Danii znajdują się w Kopenhadze, Frederiksberg, Aalborg, Odense i Aarhus.

Prowadzenie w strefie niskiej emisji spalin pojazdu, który nie spełnia wymagań, może zostać ukarane grzywną w wysokości 12 500 DKK w przypadku pojazdów ciężarowych i 1500 DKK w przypadku furgonetek. Nowe przepisy będą egzekwowane z wykorzystaniem technologii automatycznego odczytu numerów rejestracyjnych od dnia 1 października 2020 r., jednak już dziś policja jest uprawniona do kontroli, czy dany pojazd spełnia wymagania strefy niskiej emisji spalin.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://miljoezoner.dk

About Administrator