Czy opłata za zezwolenie kat. V będzie płatna z góry?

W listopadzie 2020 roku Ministerstwo Infrastruktury przekazało do Konsultacji projekt ustawy, który dotyczył m.in. przejęcia odstępstw od warunków technicznych pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny. W projekcie z listopada 2020 nie było ani jednego słowa dotyczącego zezwoleń.

GDDKIA zaproponowała kilka bardzo ciekawych propozycji uproszczenia procedury wydawania zezwoleń, składania wniosków i uzyskiwania zezwoleń w formie e-mail. Pomysł był bardzo udany, niestety Ministerstwo zignorowało wszystkie dobre pomysły GDDKIA (które konsultowaliśmy rok temu), a postanowiło zmienić zasady opłat za zezwolenia w taki sposób, aby Wnioskodawca płacił z góry.

Ministerstwo Infrastruktury próbuje przepchnąć tak ważną, finansową zmianę bez jakiegokolwiek poinformowania Was ani GDDKIA.

Dzisiaj zostały wysłane pisma w tej sprawie do:

  1. Janusz Cieszyński, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa
  2. Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
  3. Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Szczegóły naszych działań wraz z załącznikami zostały przesłane mailowo do wszystkich członków OSPTN.

About Administrator