Czy gwarancja udzielona przez firmę budowlaną dla odcinka drogi lub obiektu mostowego może powodować odmowę wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego?

Firmy transportowe zrzeszone w OSPTN od dłuższego czasu borykały się z barierami administracyjnymi spowodowanymi „odbijaniem piłeczki” pomiędzy zarządcami dróg a firmami budowlanymi, które nie chciały wydawać zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego z powodu obowiązującej gwarancji wykonawcy prac budowlanych.

Impas trwający od dłuższego czasu został rozwiązany dzięki działaniom OSPTN.

Zgodnie z wytycznymi Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 grudnia 2020 roku gwarancja wykonawcy prac budowlanych nie może być przyczyną odmowy wydawania zgody na przejazd. Niezależnie czy odcinek drogi jest objęty gwarancja, jeśli spełnia wymogi wymienione w paragrafie 10 rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, zezwolenie musi być wydane.

About Administrator