Czy GDDKIA lub inny zarządca drogi ma prawo odmówić wydania zezwolenia z powodu niezapłacenia zaliczki lub uzyskania gwarancji bankowej?

Proces uzgadniania trasy przejazdu oraz uzyskania zgody na przejazd od lokalnych zarządców dróg bywa wyjątkowo żmudny i skomplikowany.

Zdarzają się przypadki, gdy zarządcy dróg próbują wymusić na firmach transportowych obowiązek podpisania różnego rodzaju umów np. w celu uzyskania zaliczki na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych podczas transportu. Gdy firma transportowa sprzeciwia się zapłacie zaliczki – zarządca odmawia wydania zgody na przejazd.

W grudniu 2020 roku OSPTN zadało pytanie GDDKIA czy taka praktyka jest zgodna z prawem. Jednoznaczną odpowiedź na to pytanie udostępniliśmy wszystkim członkom OSPTN w formie e-mail.

About Administrator