Czechy – zasady przemieszczania się pracowników transportu międzynarodowego

Przekazujemy informacje dotyczące zasad przemieszczania się pracowników transportu międzynarodowego obowiązujące w Republice Czeskiej od 27 kwietnia 2020r. Informacje otrzymaliśmy z Czeskiego Ministerstwa Transportu.

Osoby pracujące w transporcie międzynarodowym (zwykle kierowcy ciężarówek) podlegają w Republice Czeskiej specjalnemu systemowi określonemu poniżej, przede wszystkim nie są uważani za pracowników transgranicznych.

Ograniczenie wjazdu do Republiki Czeskiej dla wszystkich cudzoziemców, z wyjątkiem cudzoziemców posiadających miejsce stałego pobytu lub czasowe powyżej 90 dni, nie ma zastosowania do osób pracujących w transporcie międzynarodowym, a mianowicie:

  • kierowcy ciężarówek
  • kierowcy autobusów
  • załogi samolotów transportowych i załogi lotów serwisowych
  • maszyniści, załogi pociągów i inspektorzy wagonów
  • kapitanowie statków i załogi statków towarowych
  • załogi pojazdów zarządzających drogami
  • kierowcy pojazdów dla maksymalnie 9 pasażerów, którzy przewożą jedną z wyżej wymienionych kategorii osób do miejsca pracy i z powrotem oraz puste podróże związane z tymi przewozami; kierowca musi być zatrudniony w tej samej firmie, co przewożone osoby
  • konwoje pojazdów nienormatywnych

Następujących przypadków nie można uznać za transport międzynarodowy:

  • jeśli dana osoba prowadzi samochód jadąc za granicę lub jest to grupa osób, które są zatrudnione jako kierowcy ale tylko w jednym państwie – np. osoby jadące samochodem do Niemiec, gdzie wykonują transport wewnętrzny/krajowy, prowadzą autobus, itp., a następnie wracają na weekend do Czech. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku obcokrajowców pracujących w transporcie wewnętrznym w Republice Czeskiej.

Osoby w takim przypadku należą do systemu pracowników wahadłowych/pracowników transgranicznych i obowiązują ich ograniczenia dotyczące pracowników transgranicznych. 

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie Czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241909&doctype=ART

About Administrator