Czechy – warunki dotyczące wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej od 18 maja br.

W związku zakończeniem w dniu 17 maja br. stanu wyjątkowego w Republice Czeskiej w załączeniu przesyłam szczegółowe warunki dotyczące wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej obowiązujące od 18 maja br. dla osób już zamieszkujących na terytorium Republiki Czeskiej oraz dla cudzoziemców nowo przybywających na terytorium Republiki Czeskiej.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

About Administrator