Czechy – stan wyjątkowy ogłoszony od dziś godz. 14:00 na 30 dni

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” potwierdzamy, ze rząd czeski ogłosił dziś stan wyjątkowy (od strony prawnej bardzo głębokie, konsytucyjne ograniczenie praw, w tym przemieszczania się). Stan wyjątkowy obowiązuje od godz. 14.00 12 marca na 30 dni.

Ustaliliśmy w czeskim konsulacie w Warszawie, że ogłoszenie stanu wyjątkowego nie wstrzymuje transportu drogowego towarów. Moze się jednak wiązać z dodatkowymi obowiązkami jak kontrole sanitarne kierowców. W związku z bardzo dużą dynamiką wydarzeń, w tym dynamiką prawną nie ma jeszcze pisemnego potwierdzenia. Pojawi się wkrótce.

Proszę być przygotowanym, że inne państwa mogą wprowadzić zbliżone ograniczenia. Z uwagi na szczególną rolę transportu drogowego towarów wiekszość przepisów czyni wyjątek dla załadunku/rozładunku towarów.

About Administrator