Czechy – przedłużenie odstępstw od rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Czeski rząd podjął decyzję o kontynuowaniu złagodzenia przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku – rozporządzenie WE 561/2006  od 15 kwietnia br. do 31 maja br. w następującym zakresie:

  • Art. 6.1: zwiększenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin
  • Art. 6.2: zwiększenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do 60 godzin
  • Art. 6.3: zwiększenie łącznego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni z 90 godzin do 100 godzin
  • Art. 8.1: skrócenie dziennego okresu odpoczynku z 11 godzin do 9 godzin
  • Art. 8.6: odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu okresów 24 godzinnych
  • Art. 8.8: możliwość wykorzystania regularnego tygodniowego okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania i pojazd znajduje się na postoju

Źródło: Ministerstvo dopravy, ČESMAD BOHEMIA (https://info.odoprave.cz/vyjimky-z-narizeni-561-2006)

About Administrator