Bułgaria – obowiązek stosowania masek na twarz

Do 13 maja br. Bułgaria wprowadziła nowy obowiązek dotyczący stosowania masek na twarz dla wszystkich, w tym kierowców, w otwartych lub zamkniętych przestrzeniach publicznych.

Ponadto, środki mające zastosowanie do kierowców również zostały nieznacznie zmienione. Dla kierowców spoza Bułgarii przyjeżdżających z kraju, w którym zarejestrowano przypadki COVID-19, obowiązują następujące zasady:

  • kierowcy pojazdów ciężarowych przewożących towary przeznaczone na rynek bułgarski powinni wjechać na terytorium Republiki Bułgarii, rozładować przewożone towary i / lub załadować towary oraz niezwłocznie opuścić terytorium Republiki Bułgarii;
  • kierowcy pojazdów ciężarowych przewożących towary przeznaczone do innych krajów mogą przejeżdżać przez Republikę Bułgarii na trasach określonych przez Bułgarską Agencję Infrastruktury Drogowej: http://www.api.bg/index.php/en/green-corridors oraz https://www.bgtoll.bg/en

Dodatkowo, bułgarskie graniczne organy ds. zdrowia wydają kierowcom przejeżdżającym przez terytorium Republiki Bułgarii instrukcję (w załączeniu), zawierającą następujące informacje:

  • data i godzina, o której powinni opuścić terytorium Republiki Bułgarii;
  • przejście graniczne przez które muszą wyjechać z Bułgarii.

Source: Association des Entreprises Bulgares des Transports Internationaux et des Routes (AEBTRI). 

Więcej informacji na stronie: https://www.aebtri.com/Default_en.aspx

About Administrator