Bułgaria – nowa deklaracja dla kierowców

Od 22 maja br. osoby, które nie podlegają kwarantannie przy wjeździe na terytorium Bułgarii, tj. kierowcy ciężarówek wjeżdżających do Bułgarii i przejeżdżający tranzytem przez terytorium Bułgarii, będą zobowiązani do przedstawienia nowej deklaracji organom kontroli granicznej. Ta deklaracja jest dostępna w języku angielskim i bułgarskim/rumuńskim:

Aby zminimalizować czas oczekiwania, kierowcy powinni wypełnić deklarację przed przybyciem na przejścia graniczne.

Źródło: AEBTRI (https://www.aebtri.com/Default_en.aspx)

About Administrator