Bezpieczeństwo podczas przejazdu pojazdem ponadgabarytowym

11 października br. Paweł Skorupa z ZTE Katowice oraz Łukasz Chwalczuk z OSPTN przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich. Celem spotkania było omówienie zasad związanych z transportem ponadgabarytowym oraz podzielenie się doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W trakcie szkolenia omówione zostały m.in.:
– Zasady mocowania oraz zabezpieczenia ładunków
– Krajowe oraz europejskie normy (dyrektywa 96/53/WE) w zakresie dopuszczalnych wymiarów, nacisków osi oraz mas całkowitych pojazdów ciężarowych
– Definicję ładunku niepodzielnego wraz z przykładami rozbieżności w jej stosowaniu przez organy kontrolne
– Warunki oraz zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym
– Krąg podmiotów odpowiedzialnych za brak zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej ze szczególnym uwzględnieniem załadowców, nadawców oraz spedytorów
– Nadchodzące zmiany w zakresie pilotowania pojazdów nienormatywnych ze wskazaniem ustawowych uprawnień pilotów do kierowania ruchem drogowym
– System penalizacji naruszeń w transporcie ponadgabarytowym ze szczególnym uwzględnieniem art. 64ea ustawy o ruchu drogowym.

Spotkanie okazało się wielkim sukcesem i już zaplanowano kolejne edycje. Dialog i wzajemna wymiana doświadczeń pozwalają lepiej zrozumieć zasady realnego funkcjonowania branży oraz wspólnie zwiększać bezpieczeństwo na drogach.

Serdeczne podziękowania dla Pawła Skorupy oraz Jacka Panasiuka z ZTE Katowice za realizację szkolenia.

About Administrator