Belgia – nowy formularz – Public Health Passenger Locator Form

W nawiązaniu do wymogu wypełniania przez kierowców formularza indentyfikacyjnego (Public Health Passenger Locator Form) obowiązującego w Belgii od 1 sierpnia br. Federalna Służba Spraw Wewnętrznych i Służby Imigracyjnej w Belgii (Federal Public Service Home Affairs and the Immigration Service), w której kompetencjach znajdują się kwestie dotyczące formularza potwierdziła, że każda osoba powracająca do Belgii z zagranicy lub pragnąca pozostać w Belgii dłużej niż 48 godzin jest zobowiązana wypełnić formularz identyfikacyjny.

Dotyczy to także kierowców ciężarówek, pozostających w Belgii dłużej niż 48 godzin. Ponadto, przy wypełnianiu formularza, jako adres odbywania kwarantanny należy wskazać adres domowy lub adres siedziby firmy. Natomiast kierowcy, którzy przebywają w Belgii krócej niż 48 godzin muszą to udowodnić przy użyciu tachografu. 

Źródło: Transport i Logistyka Polska

About Administrator