Austria – zniesienie tymczasowych kontroli granicznych na granicach wewnętrznych z Niemcami, Szwajcarią, Liechtensteinem, Czechami i Słowacją

W dniu 3 czerwca br. Rząd Austrii opublikował dekret BGBl. II nr 253/2020, który znosi tymczasowe kontrole graniczne na granicach wewnętrznych z Niemcami, Szwajcarią, Liechtensteinem, Czechami i Słowacją. Kontrole graniczne są utrzymywane na granicy z Włochami.

Link do dekretu: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_253/BGBLA_2020_II_253.html

About Administrator