Agenda Walnego Zgromadzenia OSPTN 2023

Już 23 czerwca 2023 r. w hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się Walne Zgromadzenie OSPTN oraz uroczysta gala z rozdaniem nagród w konkursie Giganci Transportu 2023.

Aktualnie zapisanych jest ponad 150 osób – rekordowa liczba uczestników w historii OSPTN.

Szczegółowy plan oraz tematy, które poruszymy podczas spotkania poniżej. Zaczynamy punktualnie o 14:00.

13:30 – 14:00 rejestracja uczestników  oraz powitalna kawa

14:00 – 17:00  otwarta część merytoryczna (w tym o 15:30 przerwa kawowa)

 1. Przywitanie
  1. przedstawienie nowych firm w OSPTN oraz sponsorów Walnego Zgromadzenia
 2. Pilotaż – nowe wyposażenie oraz oznakowanie pojazdów pilotujących (nadchodzące zmiany)
  1. przedstawienie projektu rozporządzenia
  2. omówienie Konsultacji Publicznych przygotowanych przez OSPTN
  3. przedstawienie planowanego terminu wejście nowych regulacji w życie
  4. prezentacja wizualizacji pojazdu pilotującego po zmianach
 3. Cyfrowy system wydawania zezwoleń
  1. przedstawienie zarządzenia Ministra Infrastruktury o powołaniu zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących systemu elektronizacji przejazdów pojazdów nienormatywnych
  2. debata nad oczekiwaniami branży transportu ponadgabarytowego dotyczących niezbędnych funkcjonalności nowego systemu
  3. przygotowanie wspólnego stanowiska OSPTN w zakresie oczekiwań nad nowym systemem
 4. Odstępstwa od warunków technicznych pojazdów
  1. podsumowanie działań OSPTN w zakresie nowych procedur wydawania odstępstw
  2. przedstawienie najczęstszych błędów we wnioskach skutkujących odmową lub długim oczekiwaniem na odstępstwo
  3. debata nad dalszymi pracami jakie OSPTN powinno podjąć w zakresie usprawnienia procedury wydawania odstępstw.
 5. Ubezpieczenia w transporcie ponadgabarytowym – prezentacja MJM Brokers
  1. odpowiedzialność pilota pojazdu nienormatywnego za uszkodzenie ładunku podczas przejazdu

15:30 – 16:00 W połowie części merytorycznej zapraszamy uczestników na zewnątrz na prezentację naczepy marki Demarko i ciągnika Scania

Fot. OSPTN

 1. Działania OSPTN w ramach współpracy z ESTA Europe w związku z długim terminem wydawania zezwoleń w Niemczech
 2. Komisja Europejska – rewizja dyrektywy 96/53/WE czyli prace nad transportem ponadgabarytowym na poziomie europejskim
  1. obowiązek posługiwania się językiem niemieckim przez kierowców
  2. nieznacznie przekroczony jeden parametr względem zezwolenia powoduje ‘anulowanie’ całego zezwolenia – działania OSPTN przed Komisji Europejską (DG Move)
 3. Statystyki wydanych zezwoleń w Polsce
 4. Uroczyste wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”

17:00 – 18:00 część dostępna wyłącznie dla członków OSPTN

 1. Przedstawienie działań OSPTN w 2022 roku:
  1. sprawozdanie finansowe,
  2. głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi oraz prezesowi zarządu,
 2. Wybory nowych członków zarządu OSPTN oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2023-2026

20:00 – 3:00 uroczysta kolacja wraz z wręczeniem nagród w konkursie Giganci Transportu 2023

Do zobaczenia w Jachrance!

Fot. OSPTN

About Administrator