Zezwolenia w Hiszpanii – ważna informacja

Nota informacyjna dotycząca konieczności posiadania zezwolenia katalońskiego urzędu ds. ruchu drogowego na poruszanie się po katalońskiej sieci drogowej w przypadku pojazdów objętych specjalnym systemem transportu i powiązanych pojazdów specjalnych: „Zgłoszono, że od 1 maja 2024 r. wszystkie pojazdy objęte systemem transportu specjalnego oraz pojazdy specjalne podlegające wcześniejszemu zezwoleniu, które poruszają się w całości lub częściowo…

Jakie warunki i oczekiwania może nałożyć zarządca drogi do wydania zgody na przejazd pojazdem nienormatywnym? Sukces OSPTN

Jakie warunki i oczekiwania może nałożyć zarządca drogi do wydania zgody na przejazd pojazdem nienormatywnym? Sukces OSPTN! W przypadku zainteresowania tematem: 1. Czy dla pojazdu nienormatywnego o masie 58,1 t trzeba wykonywać ekspertyzy mostowe? 2. Czy „systematycznie pogarszający się stan techniczny obiektów mostowych, wyrażający się coraz częstszymi awariami elementów konstrukcyjnych obiektów” może być podstawą do…

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym – istotne dla zleceniodawców także w transporcie ponadgabarytowym

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało propozycję zmian w ustawie o transporcie drogowym – istotne dla zleceniodawców. Projekt ustawy o transporcie drogowym zakłada: zakaz zlecenia (czyli proponowania i zawierania zleceń transportowych na trasach krajowych, międzynarodowych oraz w kabotażu) z przewoźnikiem, który jest nieuprawniony, a w szczególności nieposiadającemu wymaganego zezwolenia lub licencji. zleceniodawca obowiązany do sprawdzenia posiadania przez podmiot,…

Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem!

W odpowiedzi na pismo z GDDKiA w związku z pojawiającymi się przypadkami posługiwania się przez firmy przewozowe podrobionymi lub przerabianymi zezwoleniami na przejazdy pojazdów nienormatywnych, przypominamy: Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Zwracamy się do firm zrzeszonych w stowarzyszeniu OSPTN: „Szanowni Członkowie, Z wielką troską informujemy…

Agenda Walnego Zgromadzenia OSPTN 2023

Już 23 czerwca 2023 r. w hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się Walne Zgromadzenie OSPTN oraz uroczysta gala z rozdaniem nagród w konkursie Giganci Transportu 2023. Aktualnie zapisanych jest ponad 150 osób – rekordowa liczba uczestników w historii OSPTN. Szczegółowy plan oraz tematy, które poruszymy podczas spotkania poniżej. Zaczynamy punktualnie o 14:00. 13:30 – 14:00…