Zmiany w ustawie o transporcie drogowym – istotne dla zleceniodawców także w transporcie ponadgabarytowym

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało propozycję zmian w ustawie o transporcie drogowym – istotne dla zleceniodawców. Projekt ustawy o transporcie drogowym zakłada: zakaz zlecenia (czyli proponowania i zawierania zleceń transportowych na trasach krajowych, międzynarodowych oraz w kabotażu) z przewoźnikiem, który jest nieuprawniony, a w szczególności nieposiadającemu wymaganego zezwolenia lub licencji. zleceniodawca obowiązany do sprawdzenia posiadania przez podmiot,…