spotkanie-zezwolenia

Spotkanie OSPTN i GDDKIA

W związku z licznymi skargami związanymi z wydawaniem zezwoleń przedstawiciele OSPTN i GDDKIA spotkali się w celu ustalenia możliwych sposobów udrożnienia systemu. W trakcie spotkania ustalono wzajemne wsparcie pomiędzy OSPTN a GDDKIA w zakresie tych projektów i pomysłów, których wdrożenie ułatwi i przyspieszy proces wydawania zezwoleń.