Ważne terminy i niektóre obowiązki przewoźników po zakończeniu roku 2023

Pozwalamy sobie przypomnieć Państwu o ważnych terminach i konieczności wypełnienia kilku obowiązków sprawozdawczych. Do 28 lutego br. należy złożyć sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych. Ten dokument składa się do właściwego (ze względu na siedzibę firmy) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Dokument musi zostać podpisany przez osobę mającą uprawnienia…