Administrator

Agenda Walnego Zgromadzenia i Gali 15-lecia OSPTN

Już 7 czerwca br. w Jachrance odbędzie się największe spotkanie branży ponadnormatywnej, czyli Walne Zgromadzenie firm zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracodawców Transportu Nienormatywnego Ponadnormatywni, połączone z obchodami 15-lecia stowarzyszenia OSPTN oraz wręczeniem nagród w 3. edycji konkursu „Giganci Transportu”. Poniżej agenda Walnego Zgromadzenia OSPTN: 12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników 13:00 – 13:15 Przywitanie gości, przedstawienie…

Read article
Patronat Ministra Infrastruktury nad Walnym Zgromadzeniem OSPTN

Miło nam poinformować, że Pan Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury, zgodził się na objęcie patronatem honorowym Walnego Zgromadzenia członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury weźmie też udział w panelu dyskusyjnym: „Transformacja energetyczna Polski a bezpieczeństwo łańcucha dostaw ładunków ponadgabarytowych” razem ze specjalistami z GDDKiA, ITD oraz firm Bechtel Global Logistics i Ol-Trans. W…

Read article
Zezwolenia w Hiszpanii – ważna informacja

Nota informacyjna dotycząca konieczności posiadania zezwolenia katalońskiego urzędu ds. ruchu drogowego na poruszanie się po katalońskiej sieci drogowej w przypadku pojazdów objętych specjalnym systemem transportu i powiązanych pojazdów specjalnych: „Zgłoszono, że od 1 maja 2024 r. wszystkie pojazdy objęte systemem transportu specjalnego oraz pojazdy specjalne podlegające wcześniejszemu zezwoleniu, które poruszają się w całości lub częściowo…

Read article
Jakie warunki i oczekiwania może nałożyć zarządca drogi do wydania zgody na przejazd pojazdem nienormatywnym? Sukces OSPTN

Jakie warunki i oczekiwania może nałożyć zarządca drogi do wydania zgody na przejazd pojazdem nienormatywnym? Sukces OSPTN! W przypadku zainteresowania tematem: 1. Czy dla pojazdu nienormatywnego o masie 58,1 t trzeba wykonywać ekspertyzy mostowe? 2. Czy „systematycznie pogarszający się stan techniczny obiektów mostowych, wyrażający się coraz częstszymi awariami elementów konstrukcyjnych obiektów” może być podstawą do…

Read article
GDDKiA informuje o utrudnieniach i planowanych remontach na autostradzie A2 Świecko – Modła w 2024 roku

W związku z pojawiającymi się dodatkowymi pytaniami, GDDKIA publikuje zaktualizowaną i uszczegółowioną listę planowanych utrudnień w roku 2024 na autostradzie płatnej A2 Świecko – Modła: Węzeł Jordanowo – remont zakończony, koniec utrudnień. Węzeł Trzciel – remont nawierzchni łącznic węzła od 06.05.2024 do 29.05.2024. Zamknięcie węzła. Remont obiektów inżynierskich pomiędzy węzłami Września i Słupca do 30.09.2024,…

Read article
Zmiany w ustawie o transporcie drogowym – istotne dla zleceniodawców także w transporcie ponadgabarytowym

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało propozycję zmian w ustawie o transporcie drogowym – istotne dla zleceniodawców. Projekt ustawy o transporcie drogowym zakłada: zakaz zlecenia (czyli proponowania i zawierania zleceń transportowych na trasach krajowych, międzynarodowych oraz w kabotażu) z przewoźnikiem, który jest nieuprawniony, a w szczególności nieposiadającemu wymaganego zezwolenia lub licencji. zleceniodawca obowiązany do sprawdzenia posiadania przez podmiot,…

Read article
Harmonizacja przepisów dotyczących ładunków niepodzielnych

Członkowie Parlamentu Europejskiego poparli działania mające na celu harmonizację licznych i złożonych przepisów krajowych regulujących transport ponadnormatywny. Głosowanie 12 marca br. na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego nad rewizją unijnej dyrektywy w sprawie mas i wymiarów (96/53), to ważny krok w długiej kampanii prowadzonej przez ESTA – Europejskie Stowarzyszenie Nienormatywnego Transportu Drogowego i Żurawi Samojezdnych. Poddane…

Read article
Giganci Transportu 2023: MTD Skuratowicz z nagrodą za transport elementów maszyny TBM [galeria zdjęć]

Firma MTD Skuratowicz jest laureatem konkursu branżowego „Giganci Transportu 2023” w kategorii „Transport Roku – powyżej 120 t masy całkowitej”. Nagrodzony został transport elementów maszyny TBM, która wydrąży tunel na odcinku drogi S19 Rzeszów–Babica. 750 kilometrów w 15 nocy, a samych przygotowań ponad pół roku Odległość pomiędzy Opolem a Babicą dla standardowych pojazdów, to jedynie…

Read article
Pierwsze szkolenie z mocowania ładunków ponadnormatywnych za nami

Pierwsze szkolenie z zabezpieczania ładunków ponadnormatywnych, metod, środków i zasad mocowania za nami. Pierwsze i zapewne nie ostatnie. Szkolenie zorganizowane zostało dla firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu OSPTN. Do hotelu Czarny Las k. Częstochowy przyjechało 45 osób. Spotkanie prowadził Tadeusz Matzullok z firmy Independent Claims Surveyors Polska – rzeczoznawca i biegły sądowy z zakresu mocowania ładunków.…

Read article
Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem!

W odpowiedzi na pismo z GDDKiA w związku z pojawiającymi się przypadkami posługiwania się przez firmy przewozowe podrobionymi lub przerabianymi zezwoleniami na przejazdy pojazdów nienormatywnych, przypominamy: Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Zwracamy się do firm zrzeszonych w stowarzyszeniu OSPTN: „Szanowni Członkowie, Z wielką troską informujemy…

Read article