Agenda Walnego Zgromadzenia i Gali 15-lecia OSPTN

Już 7 czerwca br. w Jachrance odbędzie się największe spotkanie branży ponadnormatywnej, czyli Walne Zgromadzenie firm zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracodawców Transportu Nienormatywnego Ponadnormatywni, połączone z obchodami 15-lecia stowarzyszenia OSPTN oraz wręczeniem nagród w 3. edycji konkursu „Giganci Transportu”.

Poniżej agenda Walnego Zgromadzenia OSPTN:

12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników

13:00 – 13:15 Przywitanie gości, przedstawienie sponsorów wydarzenia oraz specjalnie zaproszonych gości, a także przedstawienie nowych członków OSPTN

13:15 – 15:00 Panel dyskusyjny: „Transformacja energetyczna Polski a bezpieczeństwo łańcucha dostaw ładunków ponadgabarytowych”

Moderator – dr inż. Dariusz Piernikarski, redaktor naczelny „Samochody Specjalne”

Paneliści:
1. Paweł Gancarz – Ministerstwo Infrastruktury
2. Paweł Woźniak – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
3. Artur Czapiewski – Główny Inspektor Transportu Drogowego
4. Stephen Spoljaric – Bechtel Global Logistics
5. Monika Rybka – Członkini Zarządu Ol-trans Transport i Spedycja

15:00 – 15:20 Przerwa kawowa

15:20 – 15:50 Prezentacja nowych przepisów dot. pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz założeń do nowego systemu wydawania zezwoleń

15:50 – 17:00 Panel dyskusyjny: „Transport ponadgabarytowy w Europie – wyzwania oraz kierunek prac na poziomie europejskim”

Moderator – dr inż. Dariusz Piernikarski, redaktor naczelny „Samochody Specjalne”

Paneliści:
1. Ewa Ptaszyńska – Deputy Head of Unit at European Commission, DG MOVE
2. Iffet Turken – ESTA Europe Transport Section President
3. Margareta Przybyła – Public Affairs Consultant
4. Łukasz Chwalczuk – Prezes Zarządu OSPTN, ESTA Europe Board Member
5. Jakub Szewczyk – Prezes Zarządu Centrans Transport

17:00 – 17:15 Przerwa kawowa

17:15 – 18:00 Część wyłącznie dla członków OSPTN:
– Podsumowanie działań OSPTN
– Sprawozdanie finansowe i inne sprawy związane z funkcjonowaniem stowarzyszenia
– Głosowanie nad absolutorium
– Wolne wnioski oraz sprawy organizacyjne

Agenda wieczoru:

19:45 – 20:00 Welcome Drink

20:00 – 20:10 Przemówienie powitalne – Łukasz Chwalczuk

20:10 – 21:00 Kolacja z okazji 15-lecia OSPTN

21:00 – 22:00 Prezentacja zgłoszonych kandydatów oraz wręczenie nagród „Giganci Transportu” – prowadzący Joanna Salamon i Jakub Wróblewski

22:00 – 03:00 Niespodzianki oraz zabawa z DJ

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp