Obowiązują już nowe standardy pilotażu transportów ponadgabarytowych w Polsce – PDF do pobrania

Od dzisiaj tj. 17 lutego 2024 r. obowiązują NOWE zasady pilotażu pojazdów nienormatywnych w Polsce.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Ponadnormatywnego (OSPTN) od początku swojego istnienia stawiało sobie za cel poprawę stanu prawnego dotyczącego przewozów nienormatywnych w Polsce, m.in. dążyło do zmian w pilotażu.

Reprezentując branżę transportu ponadgabarytowego, OSPTN wystąpiło z potrzebą zamian jeszcze w 2015 r. Dzięki znaczącej poprawie dialogu z Ministerstwem Infrastruktury – jaka ma miejsce od marca 2022 r. – w ciągu zaledwie 6 miesięcy Departament Transportu Drogowego przygotował projekt rozporządzenia, poddał go rzetelnym konsultacjom publicznym, wysłuchał i wdrożył zaproponowane przez branżę zmiany w polskim prawie.

W efekcie wieloletnich prac wielu osób i instytucji powstały nowe, polskie przepisy ujednolicające wzór pojazdu pilotującego, jego wygląd, wyposażenie, oznakowanie oraz – co też jest istotne – opisujące kwalifikacje osób wykonujących zadania pilotażu. Poprzednie normy znacząco odstawały od współczesnych wymagań i pozostawiały nasz kraj daleko w tyle w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Szczególne słowa uznania należą się Marcinowi Mroczkowskiemu, Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, który przygotował, doprecyzował, wspierał oraz uzgadniał projekt rozporządzenia w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych od samego początku, kiedy wspólnie z przedstawicielami OSPTN rozpoczęto projekt nowelizacji polskich przepisów dotyczących pilotażu.

Poniżej do pobrania dokument PDF zawierający wszystkie najważniejsze informacje dotyczące NOWYCH zasad pilotowania pojazdów nienormatywnych w Polsce.

POBIERZ

Dokument został przygotowany przez Marcina Mroczkowskiego, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracodawców Transportu Nienormatywnego OSPTN.

To jednak nie wszystko.
Stowarzyszenie OSPTN nadal będzie pracować nad zwiększeniem bezpieczeństwa przejazdu pojazdami nienormatywnymi poprzez umożliwienie pojazdom pilotującym wyświetlanie znaków o zmiennej treści. Wprowadzenie tzw. anlagi, czyli tablicy umożliwiającej wyświetlanie znaków drogowych (np. zakaz wyprzedzania, uwaga niebezpieczeństwo) – znane z niemieckich pojazdów pilotujących typu BF3, zostało wstępnie zaaprobowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Wymaga to jednak zmiany innych aktów prawnych (m.in. rozporządzenia o znakach drogowych) dlatego też na tym etapie nie można było wdrożyć tego typu zamian.

Wierzymy jednak, że dialog pomiędzy stroną społeczną reprezentowaną przez OSPTN a Ministerstwem Infrastruktury zostanie utrzymany na niezmienionym, wysokim poziomie.

>>> Zachęcamy również do poczytania o zmianach pilotażu w pigułce <<<

Lub do posłuchania:

Nagranie w języku polskim

Nagranie w języku angielskim

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp