GDDKIA informuje o utrudnieniach na A4 od 15 maja br. i planowanych remontach na A2

Z uwagi na rozpoczęcie robót drogowych w ciągu A4 na odcinku węzeł Ostropa – A4 – PK Żernica (I etap) od 15 maja br. do odwołania obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu: czynny będzie tylko jeden pas ruchu w kier. Katowice (przejazd transportów do szerokości 3,20m), a w kier. Wrocław dwa pasy ruchu (przejazd transportów tylko do szerokości 5,00m).

Z uwagi na powyższe Oddział będzie uzgadniał transporty A1 od strony O/Łódź w kier. Katowice.

Prosimy o uwzględnienie informacji przy wytyczaniu tras odcinkiem A4 przez woj. śląskie kier. Katowice i kier. Wrocław.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną informację dot. planowanych remontów na autostradzie płatnej A2:

 1. Na odcinku od węzła Świecko do węzła Nowy Tomyśl – wymiana warstwy ścieralnej w ciągu autostrady A2 na obiektach inżynierskich – ograniczenie szerokości pojazdów do 5m. Utrudnienia w terminie 24.04-30.11.2023.
 2. Węzeł Jordanowo planowany remont nawierzchni łącznic węzła – planowane rozpoczęcie we wrześniu 2023.
 3. Remont nawierzchni węzła Poznań Zachód – sierpień 2023; zamknięcie łącznic węzła; brak możliwości przejazdu.
 4. Odcinek od węzła Nowy Tomyśl do węzła Poznań Zachód – utrudnienia w terminie od 12.04-30.09.2023.
  a. Ograniczenie szerokości pojazdów w kierunku Warszawy do 4m i w kierunku Świecka do 5m w terminie 21.04-09.05.2023 pomiędzy węzłami Buk i Poznań Zachód;
  b. Ograniczenie szerokości pojazdów w kierunku Świecka do 4m i w kierunku Warszawy do 5m w terminie 10.05-23.06.2023 pomiędzy węzłami Buk i Poznań Zachód;
  c. Ograniczenie szerokości pojazdów w kierunku Warszawy do 4m i w kierunku Świecka do 5m w terminie 15.06-13.07.2023 pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl i Buk;
  d. Ograniczenie szerokości pojazdów w kierunku Świecka do 4m i w kierunku Warszawy do 5m w terminie 13.07-09.08.2023 pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl i Buk; dalszy harmonogram przesłany zostanie w terminie późniejszym.
 5. Remont nawierzchni węzła Poznań Luboń– okresowe zamknięcia łącznic węzła terminie 23.06-26.07.2023.
 6. Remont obiektów inżynierskich pomiędzy węzłami Września i Słupca – od 10.06-31.12.2023, ograniczenie szerokości pojazdów do 3,5m, szczegółowy harmonogram będzie znany po wyłonieniu wykonawcy robót.
 7. Remont obiektu MA-68 pomiędzy węzłami Sługocin i Modła – ograniczenie szerokości dla pojazdów w kierunku Warszawy do 5m, w kierunku Świecka do 3,5m w terminie od 01.06-31.08.2023.
 8. Remont wiaty PPO Lądek (pomiędzy węzłami Słupca i Sługocin) – możliwe utrudnienia w przejeździe pojazdów nienormatywnych w wybrane dni w miesiącach do 10.07.2023 – należy liczyć się z opóźnieniami w realizacji przejazdu przez bramkę PPO.
 9. Remont pasów dla pojazdów nienormatywnych na PPO Lądek – remont nawierzchni pasów dla pojazdów nienormatywnych w lipcu 2023 – oba kierunki, przejazd pojazdów nienormatywnych nie będzie możliwy; brak przejazdu dla pojazdów o szerokości powyżej 2,5m; dokładny termin remontu będzie znany po wyłonieniu wykonawcy robót.
 10. Remont wiaty PPO Nagradowice (pomiędzy węzłami Poznań Wschód i Września) – możliwe utrudnienia w przejeździe pojazdów nienormatywnych w wybrane dni w miesiącach lipiec – sierpień 2023– należy liczyć się z opóźnieniami w realizacji przejazdu przez bramkę PPO.
 11. Remont wiaty PPO Gołuski (pomiędzy węzłami Buk i Poznań Zachód) – możliwe utrudnienia w przejeździe pojazdów nienormatywnych w wybrane dni w miesiącach sierpień – wrzesień 2023– należy liczyć się z opóźnieniami w realizacji przejazdu przez bramkę PPO.

Harmonogram prac może podlegać dalszym bieżącym korektom w dostosowaniu do warunków atmosferycznych, proszę o śledzenie bieżących informacji o utrudnieniach w ruchu na stronie internetowej Spółki.

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp