Informacje o sytuacji transportowej z dnia 16 września 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem władz Republiki Chorwacji, do 30.09.2021 r. przedłużono obowiązywanie przepisów dotyczących zasad i obostrzeń przy przekraczaniu granicy państwowej RCh.

Warunkiem wjazdu do Chorwacji z państw członkowskich UE lub państw strefy Schengen lub państw stowarzyszonych Strefy Schengen jest posiadanie unijnego certyfikatu COVID.

Więcej informacji:

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka,%20granica%20-%204.%20izmjena.pdf
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20prelazak%20granice,%20nova.pdf
https://www.gov.pl/web/chorwacja/zasady-wjazdu-do-chorwacji-obowiazujace-do-dnia-30092021-r

Ponadto Ambasada RP w Zjednoczonym Królestwie przypomina, że od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Wyjątkiem będą osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/wjazd-do-wielkiej-brytanii-po-1-pazdziernika-2021-r.

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp