Opinia OSPTN w zakresie zmian podatkowo-składkowych

Prezes OSPTN – Łukasz Chwalczuk w dniu 20 sierpnia 2021 r. skierował do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismo wyrażające negatywną opinię w zakresie proponowanych zmian podatkowo-składkowych w ramach ogłoszonych konsultacji projektu ustawy wchodzącej w skład
pakietu pod nazwą Polski Ład.

Prosimy o zapoznanie się z pełnym stanowiskiem OSPTN przedstawionym w załączeniu.

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp