Informacje o sytuacji transportowej z dnia 16 sierpnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie informuję, że rząd Republiki Słowenii wydał i opublikował w Dzienniku Urzędowym nowe rozporządzenie określające warunki wjazdu na teren kraju.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, obowiązującym od 16 sierpnia 2021 r. pracownicy w transporcie międzynarodowym wjeżdżający do Republiki Słowenii muszą opuścić terytorium RS w ciągu 12 godzin od przekroczenia granicy (jeśli nie posiadają certyfikatu zaszczepienia / testu (PCR – max 72h, HAG – 48h) lub ozdrowienia). Osoba, o której mowa, musi przedstawić „Zaświadczenie dla pracowników transportu międzynarodowego” (załącznik nr 3 do komunikatu Komisji w sprawie wdrożenia uprzywilejowanych korytarzy w kontekście wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych (2020/C 96 I/01) s. 1) lub inny odpowiedni dokument, z którego wynika, że została oddelegowana przez pracodawcę.

Jeśli powyższe wymaganie 12 godzin nie zostanie spełnione, a dana osoba nie posiada certyfikatu zaszczepienia / testu (PCR – max 72h, HAG – 48h) lub ozdrowienia zlecona zostanie kwarantanna domowa. Osoba powołująca się na możliwość zwolnienia musi przedstawić policji dowód powodu zwolnienia, w przeciwnym razie zostanie skierowana na kwarantannę domową. Cudzoziemcy nie będący rezydentami Republiki Słowenii, będą mogli wjechać na terytorium RS po odbyciu 10-dniowej kwarantanny w domu, jeśli mogą udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że mają zagwarantowane miejsce kwarantanny, w przeciwnym razie ich wjazd do Słowenii będzie niedozwolony.

Szczegóły opublikowano pod adresem: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021129.pdf

Obecnie dostępna jest jedynie wersja słoweńska, wersja w j. angielskim zostanie udostępniona wkrótce. Informacje placówki dyplomatycznej: https://www.gov.pl/web/slowenia/podroze-do-slowenii–najczesciej-zadawane-pytania

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp