Kolejne skargi OSPTN ws. kontroli drogowych na przejściach granicznych

W związku z ogromną ilością skarg na kontrole drogowe przeprowadzone przez służby celne na wschodniej granicy Polski, OSPTN złożyło skargi do dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Lublinie oraz Rzeszowie.
Apelujemy do członków OSPTN, aby kierowcy nie przyjmowali mandatów oraz wnosili zastrzeżenia do protokół kontroli jeśli wymiary pojazdów mieścily sie w parametrach przewidzianych dla zezwoleń kategorii IV.

Załącznik nr 1 do ustawy o ruchu drogowym (dotyczy zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym) jasno wskazuje, że zezwolenie kategorii IV obejmuje wszystkie drogi publiczne i umożliwia poruszanie się pojazdami nieprzekraczającymi następujących parametrów:

a) o szerokości nieprzekraczającej:

  • 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
  • 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S,
b) o długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
  • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
e) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych;

Niestety spływają do nas protokoły kontroli z których wynika, że według służb celnych pojazd o długości np. 18,6 metra, który posiada zezwolenie kat. IV mimo wszystko powoduje obowiązek nałożenia kary.

Jeśli zatem posiadałeś zezwolenie kategorii IV (ewentualnie V lub VI wydane przed 13 marca 2021 roku), a wymiary pojazdu „mieściły sie w wymiarach podanych powyżej, nie pozwól na nakładanie kar sprzecznych z prawem.

Prawo dotyczące zezwoleń i tak pozostawia wiele do życzenia, Szokujące jest zatem, że nawet takie przepisy są stosowane znacznie bardziej restrykcyjnie niż ich realna treść.

Prosimy o przesyłanie na adres info@ponadnormatywni.pl, wszelkich protokołów które wskazują takie naruszenia – nawet jeśli przewoźnik nie jest członkiem OSPTN. Ilość tych naruszeń potwierdza skalę problemu.

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp