OSPTN interweniuje w sprawie kontroli zezwoleń na przejściach granicznych

Od kilkunastu dni OSPTN otrzymywało wyjątkową dużą ilość skarga na działania służb celnych. W wyniku opinii Ministra Infrastruktury z czerwca 2021 roku służby celne uznawały, że pojazd o wymiarach np. 18 x 4 x 3 m, 36 ton DMC powinien posiadać zezwolenie kat. II, a nie kategorii IV. Z tego powodu uznano, iż przewoźnik posiada nieodpowiednie zezwolenie i nakładano kary. Kolejnym zaskakującym działaniem służb celnych jest nieuznawanie zezwoleń wydanych przed 13 marca 2021 roku. Przewoźnicy, którzy posiadają zezwolenie kat. V lub VI wydane przed 13 marca 2021 roku, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zezwolenia wydane przed 13 marca 2021 roku, zachowują ważność na okres na jaki zostały wydane.

OSPTN po konsultacjach z innymi organami kontrolnymi oraz wewnętrznym ustaleniom wystosowało apel do Ministra Infrastruktury o rewizję opinii, aby zezwolenia kategorii IV obejmowały pojazdy o długości 23 metrów nawet wtedy, gdy potencjalnie wystarczyłaby kategoria II.
Kolokwialnie rzecz ujmując, opinia Ministra Infrastruktury powoduje nakładanie kar za „zbyt duże zezwolenia”, albowiem pojazd o długości 18 metrów i posiadający zezwolenie kat. IV (uprawniające do poruszania się pojazdem o długości nieprzekraczającej 23 metry) jest traktowany jest przejazd nielegalny, bez odpowiedniego zezwolenia.
Liczymy na szybką rewizję w tej sprawie, o postępach będziemy informować na bieżąco.
Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp