SZKOLENIE – zmiany w zezwoleniach na przejazd pojazdem nienormatywnym 2021

13 marca 2021 roku weszły w życie zmiany w polskim prawie (ustawa o drogach publicznych oraz ustawa o ruchu drogowym), które dotyczą zezwoleń dla transportu ponadgabarytowego. Zmianie uległa m.in. definicja pojazdu nienormatywnego, dostępność dróg publicznych dla pojazdów z naciskiem pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony, ilość zezwoleń oraz kary za ewentualne naruszenia.

W związku z tym, OSPTN organizuje bezpłatne szkolenie on-line dostępne wyłącznie dla aktywnych członków stowarzyszenia.

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. (wtorek) i zostanie podzielone na dwa moduły:

 • 10:00 – 11:00 – Łukasz Chwalczuk
 • 11:00 – 11:30 – przerwa
 • 11:30 – 13:30 – Marcin Mroczkowski, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

Podczas szkolenia omówimy m.in.:

 1. Nową definicję pojazdu nienormatywnego
 2. Nowe kategorie zezwoleń
 3. Nowe zasady uzyskiwania zezwoleń stały i jednorazowych
 4. Zmiany w dotychczasowej kategorii V oraz VI
 5. Zmiany w opłatach za wydanie zezwoleń
 6. Zmiany dotyczące nakładania kar za przejazd bez prawidłowego zezwolenia
 7. Zmiany dotyczące odpowiedzialności załadowców, nadawców i spedytorów za brak zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

W ramach współpracy OSPTN z GITD prelekcję na temat zmian w zezwoleniach przedstawi Pan Marcin Mroczkowski, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

W drugiej części szkolenia przedstawimy następujące tematy:

 1. Czy zarządca drogi ma prawo odmówić wydania zgody na przejazd z powodu gwarancji wydanej przez firmę budowlaną
 2. Czy zarządca drogi (np. gmina) ma prawo uzależniać wydanie zgody na przejazd od wpłacenia kaucji finansowej
 3. Ile pojazdów pilotujących jest wymaganych dla transportów odbywających się w kolumnach
 4. Ryzyko utraty dobrej reputacji (a w konsekwencji licencji transportowej) w transportach powyżej 48 ton masy całkowite
 5. E-Toll – podstawowe informacje o zmianie systemu poboru opłat drogowych w Polsce
 6. Priorytetowa odprawa pilotów powracających przez przejście graniczne w Kukurykach

Zapisz się poniżej:

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp