Informacje o sytuacji transportowej z dnia 29 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury uprzejmie informuję, że rząd Zjednoczonego Królestwa podjął decyzję, że od dnia 6 kwietnia br. kierowcy wjeżdżający do Anglii będą musieli wykonać test na obecność wirusa Sars-Cov-2 w przypadku gdy ich pobyt na terytorium Anglii będzie dłuższy niż 48 godzin.

Zgodnie z decyzją rządu brytyjskiego pierwszy test będzie musiał zostać wykonany w trakcie pierwszych dwóch dni pobytu, a kolejne co trzy dni.

Decyzja dotyczy kierowców i załóg samochodów ciężarowych oraz kierowców furgonetek i innych lekkich pojazdów ciężarowych. Dotyczy to zarówno przewoźników z Wielkiej Brytanii, jak i spoza niej.

Więcej informacji: https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver

Dodatkowo, jak przekazuje Ambasada RP w Pradze, o północy z soboty na niedzielę (28.03 godz. 00:00) zostały usunięte ograniczenia związane z tranzytem transportu międzynarodowego przez Czechy do Niemiec (i z powrotem) – przejazdy takie są obecnie traktowane na równi z innymi kierunkami tranzytowymi, czyli przewoźnicy międzynarodowi są zwolnieni z wymogu testowania. Przy wjeździe i tranzycie do Czech nadal jest wymagany wzór formularza dla pracownika: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx.

Ponadto od 26 marca br. dla podróżujących do Irlandii z krajów wysokiego ryzyka oznaczonych kategorią 2 lub niemogących okazać negatywnego wyniku testu PCR wprowadzono obowiązkową kwarantannę w wyznaczonym hotelu. Pracownicy transportu międzynarodowego: kierowcy ciężarówek, załogi lotnicze i morskie są zwolnieni z wymogu kwarantanny. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/irlandia/koronawirus—sytuacja-w-irlandii-i-zalecenia-dla-podrozujacych.

Od poniedziałku 29 marca 2021 r. obowiązują nowe obostrzenia przy przekraczaniu granic Słowenii, a od 1 do 12 kwietnia br. wprowadzone zostaną silnie zaostrzone zasady bezpieczeństwa i ograniczenia dla całego kraju. Na granicach wewnętrznych z Węgrami, Austrią i Włochami granicę ze Słowenią można przekraczać wyłącznie we wskazanych punktach kontrolnych. RSI honoruje tylko testy PCR wykonane w państwach członkowskich UE lub strefy Schengen (ważne od momentu pobrania wymazu przez 48 h).

Międzynarodowe autokary przejeżdżające tranzytem przez Słowenię co do zasady nie powinny zatrzymywać się na terytorium Republiki Słowenii, z wyjątkiem pilnych potrzeb fizjologicznych i medycznych kierowcy lub pasażerów. Przewoźnik powinien przedstawić listę pasażerów w tranzycie. Do Słowenii wjeżdżają i wyjeżdżają z jej terytorium te same osoby. W każdym momencie powinna istnieć możliwość kontrolowania listy pasażerów i jej zgodności w punktach wjazdu do Republiki Słowenii i wyjazdu z RSI.

Pełna treść komunikatu wraz z listą działających przejść granicznych: https://www.gov.pl/web/slowenia/slowenia-zaostrza-zasady-bezpieczenstwa-i-wprowadza-nowe-ograniczenia-przy-przekraczaniu-granic.

26 marca Minister Zdrowia Republiki Litewskiej przyjął rozporządzenie ustanawiające nowe wymagania dla pracowników transportu.

Zaktualizowane wymagania nakładają na członków załogi wykonujących międzynarodowe przewozy komercyjne wszystkimi typami pojazdów planujących przebywać na Litwie dłużej niż 72 godziny (nie dotyczy tranzytu), obowiązek przedstawienia przy przyjeździe dokumentu (w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej) potwierdzającego badanie na obecność COVID-19 (zakażenie koronawirusem) wykonane najwcześniej 72 godziny przed przyjazdem na Litwę z wynikiem negatywnym.

Wymogi te nie będą miały zastosowania do członków załóg zajmujących się przewozem pasażerów na trasach międzynarodowych wszystkimi typami pojazdów, którzy przybywają do Republiki Litewskiej międzynarodowymi trasami pasażerskimi organizowanymi i obsługiwanymi przez przewoźników jako regularne, specjalne lub czarterowe usługi dla wszystkich typów pojazdów.

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp