Informacje o sytuacji transportowej z dnia 23 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji uzyskanych od Ambasady RP w Pradze, uprzejmie informuję, że od 22 marca br. obowiązują nowe zasady wjazdu z Polski na terytorium Czech.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej opracowało następujące warianty wjazdu do tego kraju:

1) Wjazd do 12h w pilnych sprawach rodzinnych, zawodowych, zdrowotnych, humanitarnych (bez testu, za to z dokumentem poświadczającym pilną konieczność wjazdu);
2) Wjazd pow. 12h – wypełnienie elektronicznego formularza lokalizacyjnego (https://plf.uzis.cz/) i okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem (UWAGA: test antygenowy już nie upoważnia do wjazdu pow. 12h), a następnie poddania się kwarantannie i powtórzenia testu PCR w Czechach najwcześniej po 5 dniach od wjazdu i nie później niż po 14 dniach od wjazdu;
3) Tranzyt do 12h – test PCR wykonany nie później niż do 72h przed wjazdem lub antygenowy wykonany nie później niż do 24h przed wjazdem (nie potrzebne są żadne dodatkowe dokumenty).

Jak przekazała Ambasada RP w Pradze, w Republice Czeskiej, podobnie jak w całej UE, szczególną ochroną zostali objęci pracownicy transportu międzynarodowego – brak wymogu testowania przy wjeździe i tranzycie (wzór formularza dla pracownika: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx). Wyjątkiem od 14 lutego br. są osoby świadczące usługi transportowe przez/z Czech do Niemiec i z powrotem, wprowadzone na skutek sytuacji epidemiologicznej w Niemczech, muszą mieć testy (szczegóły: https://www.gov.pl/web/czechy/zasady-wjazdu-do-republiki-czeskiej-dla-kierowcow-transportu-miedzynarodowego2).

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp