Informacje o sytuacji transportowej z dnia 17 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazujemy, że od 17 lutego 2021 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej podlegają bezwzględnej kwarantannie w warunkach domowych lub państwowych ośrodkach izolacji na okres 14 dni, po uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej: https://korona.gov.sk/ehranica/.

Osoby przybyłe do Słowacji z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Lichtensteinu, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii po 8 dniach kwarantanny mogą poddać się testom RT-PCR na COVID-19 i w przypadku uzyskania negatywnego wyniku zakończyć jej odbywanie. Osoby przybyłe z innych krajów niż wyżej wymienione odbywają 14-dniowa kwarantannę bez możliwości skrócenia jej okresu, nawet w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19. Zasad tych nie stosuje się m. in. do kierowców samochodów ciężarowych wykonujących transport towarów, kierowców autokarów i autobusów. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/slowacja/zasady-zwolnienia-z-kwarantanny.

Od północy 14.02 kierowcy transportu międzynarodowego podróżujący tranzytem przez Republikę Czeską do Republiki Federalnej Niemiec i przez Republikę Federalną Niemiec do Republiki Czeskiej mają obowiązek posiadania negatywnego testu na koronawirusa przed wjazdem na terytorium Republiki Czeskiej. Test nie może być starszy niż 36h. Kierowcy jadący w kierunku przejścia w Rozwadowie mogą zawrócić zjazdem z autostrady na 143 km w kierunku na Niemcy. Policja pilzneńskiego kraju, która kieruje ruchem po stronie czeskiej zaleca przemieszczanie się na przejezdne przejście graniczne w m. Folmava.

Kierowcy, którzy nie posiadają aktualnych testów na koronawirusa mogą skorzystać z miejsc testowania znajdujących się w innych miejscowościach niż punkt w Rozwadowie, którego przepustowość jest ograniczona. W tym celu należy skorzystać z opcji rejestracji online. Dla osób bez skierowania od lekarza dedykowane są jedynie punkty zaznaczone na mapie kolorem niebieskim i czerwonym (tzw. samoplátce – na własny koszt). Rejestracji należy dokonywać w oparciu o obecną lub planowaną lokalizację (hledat podle me polohy) na konkretną godzinę, nie można się spóźnić, gdyż w punkcie w jednym czasie może przebywać ograniczona liczba osób. Przy spisie dostępnych punktów wyświetla się ich przepustowość (kapacita) – kolorem zielonym i brązowym zaznaczone są punkty w danym dniu najmniej obsadzone. Na wynik testu antygenowego oczekuje się ok. 15 min od pobrania próbki, na test PCR (do 48h).

Wyszukiwarka punktów do testów antygenowych: https://testovani.uzis.cz/Antigen

Szczegółowe informacje nt. obowiązujących przepisów:
https://www.mzcr.cz/zmena-ochranneho-opatreni-v-souvislosti-s-mezinarodni-dopravou-tranzitujici-do-nemecka-s-ucinnosti-od-14-2-2021/.
Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/czechy/zasady-wjazdu-do-republiki-czeskiej-dla-kierowcow-transportu-miedzynarodowego2.

Ponadto, poniżej przesyłam informacje strony niemieckiej o sytuacji na granicach, przekazane przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury.

Niemieckie władze transportowe zgłaszają następujące korki na drogach spowodowane wprowadzeniem środków zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w następujących punktach kontroli granicznej na granicy niemieckiej:

Granica niemiecko-austriacka:
Bad Reichenhall przy wjeździe; Suben przy wjeździe

Granica niemiecko-czeska:
Waidhaus/Rozvadov przy wjeździe; Breitenau/Krásný Les przy wjeździe.

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp