Informacje o sytuacji transportowej z dnia 2 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przypominam, że Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (UNECE) uruchomiła internetowy portal „Obserwatorium statusu przejść granicznych ze względu na COVID-19”. Na stronie znajdują się bieżące dane o ograniczeniach podróży i zamykaniu granic oraz sytuacji na przejściach granicznych związanych z pandemią COVID-19 przez poszczególne kraje. Zapewnia ona dostęp do wszystkich aktualnych informacji o sytuacji oraz ograniczeniach przekraczania granic na całym świecie. Dane są aktualizowane bezpośrednio przez kraje, a także Międzynarodową Unię Transportu Drogowego oraz Komisję Europejską. Obserwatorium zawiera także linki do różnych innych instytucji (np. IRU, UE itp.), na wypadek, gdyby użytkownicy mieli pilne pytania (np. wygaśnięcie wizy, itp.).

Obserwatorium statusu przejść granicznych ze względu na COVID-19 znajduje się pod adresem: https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home

Ponadto Ambasada RP w Rzymie opublikowała aktualizację informacji dla podróżujących do Włoch. Komunikat dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19

Ambasada RP w Berlinie opublikowała aktualizację informacji dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Niemczech. Komunikat dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

Dodatkowo, na podstawie korespondencji przekazanej przez Ambasadę Węgier w RP, uprzejmie informuję, iż odnośnie transportu drogowego na terenie Węgier rozporządzeniem 722/2020 (XII.31.) od dnia 1 stycznia 2021 r. został wprowadzony, następnie rozporządzeniem nr 18/2021 (I.27.) zmodyfikowany, Elektroniczny System Wstępnej Rejestracji Pozwoleń (BIREG).

Zadaniem systemu BIREG jest umożliwienie kontroli wszystkich zdarzeń transportowych wykonanych w ramach zezwoleń dwustronnych i licencji CEMT. Celem systemu jest zapewnienie identyfikowalności i kontroli legalnego stosowania dwustronnych i wielostronnych zezwoleń niezbędnych do wykonania międzynarodowego transportu drogowego, podlegających tym zezwoleniom.

W załączeniu znajduje się materiał informacyjny na temat wdrożonego systemu, uzyskany przez Ambasadę od węgierskiego Ministerstwa Innowacji i Technologii.

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp