Łotwa – obowiązkowe wypełnianie formularza on-line przed każdym przekroczeniem granicy

Od 12 października br. władze Łotwy wprowadziły obowiązek wypełniania i przesyłania formularza on-line KAŻDORAZOWO PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICY ŁOTEWSKIEJ. Obowiązek ten dotyczy WSZYSTKICH OSÓB przekraczających granicę, w tym również w tranzycie.

Formularz znajduje się na stronie https://covidpass.lv/en/ i musi być wypełniany nie wcześniej niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy łotewskiej.

Po wypełnieniu formularza, podróżny otrzyma spersonalizowany kod QR, który potwierdzi przesłanie danych. W przypadku zgubienia kodu QR witryna posiada funkcję „odbierz kod QR ponownie” dostępną po wpisaniu adresu e-mail.

Zwróciliśmy się do naszej Ambasady na Łotwie z prośbą o weryfikację, czy nie został może przewidziany wyjątek i zwolnienie kierowców zawodowych z obowiązku wypełniania formularza. Poinformujemy o uzyskanej odpowiedzi. Podkreślamy jednocześnie, że zgodnie z obecnie dostępnymi informacjami, każda osoba przekraczająca granicę jest zobowiązana do wypełnienia formularza.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ambasady RP w Rydze:

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp