Informacje o sytuacji transportowej z dnia 10 września 2020 r.

w ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazuję, iż Ambasada RP na Ukrainie opublikowała na swojej stronie komunikat, iż na podstawie uchwały Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 791 nie jest już możliwe przekroczenie granic Ukrainy tranzytem (https://www.gov.pl/web/ukraina/uwaga-zmiana-zasad-wjazdu-na-ukraine). Ograniczenia wjazdu nie dotyczą, m.in. następujących kategorii osób:

  • z oficjalnym ważnym zezwoleniem na pracę na terytorium Ukrainy;
  • specjalistów technicznych przybywający na Ukrainę na zaproszenie ukraińskich przedsiębiorstw;
  • będących kierowcami i/lub członkami załogi pojazdów towarowych, autobusów wykonujących regularne przewozy, członków załóg samolotów, statków i statków rzecznych, członków załóg pociągów i lokomotyw.

Osoby te muszą posiadać dowód ubezpieczenia pokrywającego ewentualne koszty leczenia i obserwacji COVID-19 (wystawiony przez firmę ubezpieczeniową z siedzibą na Ukrainie). Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://mfa.gov.ua/en/news/government-ukraine-temporarily-restricts-entry-foreigners-and-stateless-persons-ukraine.

Ponadto Ambasada RP w Austrii zamieściła na swojej stronie informacje dotyczące tranzytu przez terytorium kraju. Pełna treść komunikatu znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie.

Dodatkowo, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej poinformowało na swojej stronie internetowej o zniesieniu w dniu 15 września 2020 r. (święto państwowe) zakazu poruszania się po wszystkich rodzajach dróg przeznaczonych dla pojazdów międzynarodowego drogowego transportu towarowego, jeśli miejsce docelowego rozładunku towaru jest położone na terytorium Republiki Słowackiej (bez możliwości kontynuacji jazdy w tym dniu po dokonaniu rozładunku). Pełna treść komunikatu znajduje się pod adresem: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=policia-povolila-vynimku-nakladnym-vozidlam-na-1-a-15-september.

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp