Informacje o sytuacji transportowej z dnia 22 lipca 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, że Ambasada RP w Irlandii zaktualizowała opublikowane informacje dla obywateli polskich przebywających i planujących podróż do Irlandii na temat zachorowań na zapalenie płuc spowodowane koronawirusem. Szczegółowe raporty na temat liczby i zasięgu zakażeń w Irlandii znajdują się na stronie Departamentu Zdrowia: https://www.gov.ie/en/news/7e0924-latest-updates-on-covid-19-coronavirus/#march-1-7

W przypadku osób przebywających na terenie Irlandii Generalny Inspektor Sanitarny zaleca zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich. Władze irlandzkie zalecają, aby osoby przylatujące lub przypływające do Irlandii promem ograniczyły swoje przemieszczanie przez 14 dni (oprócz Irlandii Północnej). Od 28 maja br. przy przekraczaniu granicy Irlandii obowiązkowo należy wypełnić Passenger Locator Form. Za brak jego wypełnienia grozić może kara do 2,5 tys. euro lub areszt do 6 miesięcy. Pełna treść komunikatu:
https://www.gov.pl/web/irlandia/koronawirus—sytuacja-w-irlandii-i-zalecenia-dla-podrozujacych

Ponadto rząd brytyjski rozpoczął szereg konsultacji w sprawie strategii granicznej do 2025 r. Konsultacje zostały udostępnione na stronie GOV.UK:
https://www.gov.uk/government/consultations/2025-uk-border-strategy-public-consultation potrwają przez 6 tygodni, do 28 sierpnia br. Konsultacje te mają na celu uzyskanie opinii i wiedzy zainteresowanych stron, które pomogą opracować strategię graniczną Zjednoczonego Królestwa do 2025 r. i zapewnić, że rząd i przemysł będą w stanie współpracować w ramach partnerstwa w celu zapewnienia dostępności granicy. Celem rządu jest stworzenie najbardziej efektywnej granicy do 2025 r., aby Zjednoczone Królestwo stało się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do podróżowania i prowadzenia interesów. Zapewni to lepszą ochronę przed przestępczością, terroryzmem oraz zagrożeniami dla środowiska i bezpieczeństwa biologicznego.

Dodatkowo, Ambasada RP w Republice Czeskiej opublikowała na swojej stronie aktualizację zasad podróżowania do/przez Republikę Czeską. Podróże z państw wysokiego ryzyka zachorowania do Republiki Czeskiej wymagają przedłożenia aktualnego (nie starszy niż 4 dni) testu na koronawirusa, zaś podróż tranzytowa z państw wysokiego ryzyka zachorowania o ile nie przekroczy 12h, wymaga noszenia maseczki ochronnej przez cały czas podróży. Podróże z państw niskiego ryzyka zachorowania (w tym Polska) nie generują żadnych obostrzeń.

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp