Lista państw członkowskich, które postanowiły nie stosować niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698

W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana lista państw członkowskich, które postanowiły nie stosować niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698, ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu, tj. Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Węgry, Wielka Brytania w następującym zakresie:

Chorwacja:

 • Art. 3 ust. 1 dotyczący ważności praw jazdy na podstawie dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE
 • Art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE

Link do powiadomienie dokonanego przez Chorwację: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(05)&from=PL

Estonia:

 • art. 3 ust. 1 dotyczący ważności praw jazdy na podstawie dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • art. 4 ust. 1 dotyczący regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014
 • art. 4 ust. 2 dotyczący przedłużania kart kierowcy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 165/2014
 • art. 4 ust. 3 dotyczący zastępczych kart kierowcy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 165/2014
 • art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE
 • Art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE
 • art. 7 ust. 1 dotyczący ważności licencji wspólnotowych na międzynarodowe przewozy drogowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009
 • art. 7 ust. 2 dotyczący ważności świadectw kierowcy na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1072/2009
 • art. 8 ust. 1 dotyczący ważności licencji wspólnotowych na transport pasażerski na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009

Link do powiadomienie dokonanego przez Estonię: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0603(05)&from=EN

Finlandia:

 • Art. 4 ust. 1 dotyczący regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014
 • Art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE
 • Art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE

Link do powiadomienie dokonanego przez Finlandię: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(04)&from=EN

Francja:

 • Art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE
 • Art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE.

Link do powiadomienie dokonanego przez Francję: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(02)&from=EN

Hiszpania:

 • art. 3 ust. 1 dotyczący ważności praw jazdy na podstawie dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • art. 4 ust. 1 dotyczący regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014
 • art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE
 • art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE
 • art. 7 ust. 1 dotyczący ważności licencji wspólnotowych na międzynarodowe przewozy drogowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009
 • art. 7 ust. 2 dotyczący ważności świadectw kierowcy na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1072/2009
 • art. 8 ust. 1 dotyczący ważności licencji wspólnotowych na transport pasażerski na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009

Link do powiadomienie dokonanego przez Hiszpanię: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0603(06)&from=EN

Holandia:

 • Art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE
 • Art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE

Link do powiadomienie dokonanego przez Holandię: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(03)&from=EN

Irlandia:

 • art. 3 ust. 1 dotyczący ważności praw jazdy na podstawie dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • art. 4 ust. 1 dotyczący regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014
 • art. 4 ust. 2 dotyczący przedłużania kart kierowcy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 165/2014
 • art. 4 ust. 3 dotyczący zastępczych kart kierowcy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 165/2014
 • art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE
 • art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE
 • art. 7 ust. 1 dotyczący ważności licencji wspólnotowych na międzynarodowe przewozy drogowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009
 • art. 7 ust. 2 dotyczący ważności świadectw kierowcy na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1072/2009
 • art. 8 ust. 1 dotyczący ważności licencji wspólnotowych na transport pasażerski na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009

Link do powiadomienie dokonanego przez Irlandię: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0603(08)&from=EN

Litwa:

 • Art. 3 ust. 1 dotyczący ważności praw jazdy na podstawie dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Art. 4 ust. 1 dotyczący regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014
 • Art. 4 ust. 2 dotyczący przedłużania kart kierowcy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 165/2014
 • Art. 4 ust. 3 dotyczący zastępczych kart kierowcy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 165/2014
 • Art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE
 • Art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE
 • Art. 7 ust. 1 dotyczący ważności licencji wspólnotowych na międzynarodowe przewozy drogowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009
 • Art. 7 ust. 2 dotyczący ważności świadectw kierowcy na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1072/2009
 • Art. 8 ust. 1 dotyczący ważności licencji wspólnotowych na transport pasażerski na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009

Link do powiadomienie dokonanego przez Litwę: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(06)&from=EN

Łotwa:

 • Art. 3 ust. 1 dotyczący ważności praw jazdy na podstawie dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Art. 4 ust. 1 dotyczący regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014
 • Art. 4 ust. 2 dotyczący przedłużania kart kierowcy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 165/2014
 • Art. 4 ust. 3 dotyczący zastępczych kart kierowcy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 165/2014
 • Art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE
 • Art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE
 • Art. 7 ust. 1 dotyczący ważności licencji wspólnotowych na międzynarodowe przewozy drogowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009
 • Art. 7 ust. 2 dotyczący ważności świadectw kierowcy na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1072/2009
 • Art. 8 ust. 1 dotyczący ważności licencji wspólnotowych na transport pasażerski na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009

Link do powiadomienie dokonanego przez Łotwę: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0603(03)&from=EN

Polska:

 • Art. 4 ust. 1 dotyczący regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014
 • Art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE
 • Art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE

Link do powiadomienie dokonanego przez Polskę: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0603(02)&from=EN

Węgry:

 • Art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE
 • Art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE

Link do powiadomienie dokonanego przez Węgry: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0603(04)&from=EN

Wielka Brytania:

 • Art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE
 • Art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE
 • Art. 7 ust. 1 dotyczący ważności licencji wspólnotowych na międzynarodowe przewozy drogowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009
 • art. 8 ust. 1 dotyczący ważności licencji wspólnotowych na transport pasażerski na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009

Link do powiadomienie dokonanego przez Wielką Brytanię: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0603(07)&from=EN

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp