Europejski raport o sytuacji na granicach – stan na 25 maja 2020 r.

W ramach kontynuacji rozpoczętego cyklu, przekazujemy raport dzienny w sprawie sytuacji na granicach z dnia 25 maja 2020 r. oraz oficjalną korespondencję otrzymaną z Ambasady Republiki Białoruś o przedłużeniu ważności oficjalnych aktów prawnych przez rząd białoruski, dotyczących transportu drogowego.

Dodatkowo, przekazujemy informacje i broszurę (również w języku polskim) dotyczącą zakazu jazdy samochodów ciężarowych w okresie urlopowym na obszarze Republiki Federalnej Niemiec: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/StV/lkw-fahrverbot-in-der-ferienreisezeit-deutsch-russisch-polnisch-tschechisch.pdf?__blob=publicationFile oraz https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Articles/StV/hgv-driving-ban-during-holidays.html.

Ponadto, Ambasada RP w Belgradzie zamieściła na swojej stronie informację, iż od dnia 22.05.2020 r. do wjazdu na terytorium Republiki Serbii nie jest już wymagane specjalne zezwolenie/zgoda na wjazd wszystkich kategorii cudzoziemców. Przekroczenie granicy Republiki Serbii zostało przywrócone do zwykłego trybu. Pełna treść komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/serbia/uchylenie-zakazu-wjazdu-do-serbii.

W porównaniu do warunków na przejściach sprzed długiego weekendu, obecna sytuacja w ruchu drogowym na przejściach jest bardzo dobra, poprawia się i zgodnie z poniższą tabelką czas oczekiwania na wielu granicach wynosi poniżej 15 min (Francja-Niemcy, Austria-Węgry, Hiszpania-Francja, Niemcy-Czechy, Włochy-Słowenia), na pozostałych skrócenie czasu oczekiwania jest bliskie osiągnięcia celu (20 min na granicach: Słowacja-Węgry, Niderlandy-Belgia i Austria-Węgry; wg. aktualizacji Sixfold z 16:34).

Na kilku granicach wciąż obserwuje się długi czas oczekiwania: Rumunia-Węgry (RO-HU: do 3h na Biharkeresztes w kierunku Węgier), Grecja-Bułgaria (EL-BG: do 2h w Kulata w kierunku Bułgarii), Bułgaria-Rumunia (BG-RO: do 3h w Ruse w kierunku Rumunii).

Na granicach Bałkanów Zachodnich sytuacja jest dobra, obserwuje się dość krótki czas oczekiwania na przejściach granicznych (zgodnie z załączoną tabelką). Na pozostałych zewnętrznych granicach UE sytuacja jest przeważnie stabilna, kolejki oraz pogarszającą się sytuację obserwuje się na granicach: Francja-Szwajcaria (FR-CH: 2h w Genewie w kierunku Szwajcarii), natomiast długie kolejki i stabilną sytuację notuje się na granicach: Niemcy-Szwajcaria (DE-CH) i Polska-Białoruś (PL-BY).

CZAS OCZEKIWANIA NA WEWNĘTRZNYCH GRANICACH UE 25.05
TENDENCJA
DZISIAJ
ŚRODA
1 TYDZIEŃ TEMU
RO-HU
do 3h
do 3h / 9km
do 2h / 8km
Stabilna
SK-HU
do 20 min
do 10 km
do 45 min
Poprawia się
BG-RO
do 3h
do 1h
do 3h
Pogarsza się
HR-SI
do 2h
do 2h
do 2h
Stabilna
EL-BG
do 2h
do 3h
do 45min / 4km
Poprawia się
FR-DE
do 10 min
do 2h
do 2h
Poprawia się
AT-SI
do 20 min
do 6 km
do 30 min
Poprawia się
AT-HU
do 10 min
do 1h
do 10 km
Poprawia się
ES-FR
do 10 min
do 30 min
do 30 min
Poprawia się
AT-DE
do 30 min
do 10 min
do 20 min
Pogarsza się
NL-BE
do 20 min
do 10 min
do 2h
Pogarsza się
DE-CZ
do 10 min
do 20 min
do 7km
Poprawia się
IT-SI
do 10 min
do 10 min
do 10 min
Stabilna
CZAS OCZEKIWANIA NA ZEWNĘTRZNYCH GRANICACH UE 25.05
TENDENCJA
DZISIAJ
ŚRODA
1 TYDZIEŃ TEMU
DE-CH
do 2h
do 2h
do 1h / 7km
Stabilna
FR-CH
do 2h
do 1h
do 2h
Pogarsza się
IT-CH
do 30 min
do 45 min
do 30 min
Poprawia się
NO-SE
do 1h
do 1h
do 1h
Stabilna
SRB-HR
do 1h
do 3h
do 4h
Poprawia się
HR-BiH
do 30 min
do 1h
do 30 m
Poprawia się
SRB-HU
do 1h
do 3h
do 60 m
Poprawia się
PL-BY
do 2h
Nowa
Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp