Nowe rozporządzenie w sprawie zakazów, nakazów i ograniczeń na terenie RP

W miniony weekend ukazało się najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kluczowe kwestie

Zwolnienie z kwarantanny

Dodano zapis mówiący o zwolnieniu kierowców udających się na odpoczynek lub w celu przejęcia auta w tranzycie przez terytorium RP:

  • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy.
  • w celu odbycia tranzytu do innego państwa, trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynającego się nie wcześniej niż o godzinie 19:00 i kończącego się nie później niż o godzinie 07:00; przepis stosuje się odpowiednio do kierowców udających się na odpoczynek lub w celu przejęcia auta.

Dodano wreszcie jasny zapis o zwolnieniu z kwarantanny:

  • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Oprócz wyłączeń dla kierowców, w przypadku przekraczania granicy wewnętrznej UE zwolnienie z kwarantanny obowiązuje również:

  • w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach.

Ograniczenie liczby przewożonych osób

Dodano możliwość innego liczenia maksymalnej liczby osób w transporcie zbiorowym oraz przewozach autobusowych. Wprowadzono limit przewozu osób pojazdami o liczbie miejsc siedzących 7-9, w międzynarodowym zarobkowym przewozie osób:

  • środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:
    • a) połowa liczby miejsc siedzących albo
    • b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;
  • pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą przekraczającymi granicę Rzeczypospolitej Polskiej w zarobkowym transporcie drogowym osób – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Zachęcamy do pobrania treści rozporządzenia:

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp