Odstępstwa od stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 – aktualizacja z dnia 13 maja 2020 r.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną tabelę podsumowującą tymczasowe zniesienia ograniczeń w zakresie czasu jazdy i okresów odpoczynku zgłoszone KE przez państwa członkowskie UE i spoza UE z powodu wybuchu COVID-19 na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia WE 561/2006 (stan na 13.05.2020).

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp